UCJAIPK1 Anglo-irská poezie

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2008
Extent and Intensity
0/5/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Institute of Foreign Languages - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
  • English (programme FPF, N7310 Filo)
Course objectives (in Czech)
Ve výuce je podán přehled anglicky psané poezie. V první části je zdůrazněn vztah této literatury, i té nejsoučasnější k literatuře v irštině od středověku do současnosti. Druhá část se zabývá aktuální problematikou v anglicky psané poezii 20. a 21. století. 1. Irsko, dějiny a jazyky. Irsko, dějiny a jazyky (C. Carson: Insular Celts a další básně). 2. Irské mýty a jejich vztah k poezii. Irské mýty a jejich vztah k poezii. (M. Heaneyová: Za devíti vlnami. P.W.Joyce: Old CelticRomances). 3. Vztah středověké a pozdější poezie, včetně současné. Vztah středověké a pozdější poezie, včetně současné (triads, curses a další žánry - M. Hartnett aj.). 4. Vztah středověké a moderní poezie - pokračování. Vztah středověké a moderní poezie - pokračování (P. Muldoon: Imram). 5. Poezie v 17. století. Poezie v 17. století (Lilli Burlero, The Boyne Water aj.). 6. Poezie v 18. století. Poezie v 18. století (J. Swift, O. Goldsmith aj.). 7. Poezie T. Moorea a irské národní hnutí. Poezie T. Moorea a irské národní hnutí (vybrané básně). 8. Poezie v 19. století. Poezie v 19. století (J. C. Mangan, P. Colum aj.). 9. W. B. Yeats a Celtic Twilight. W. B. Yeats (vybrané básně) a Celtic Twilight. 10. Poezie první poloviny 20. století. Poezie první poloviny 20. století (S. Clarke aj.). 11. Poezie druhé poloviny 20. století. Poezie druhé poloviny 20. století (C. Carson, D. Egan aj.) 12. Poezie S. Heaneyho. a současní básníci. Poezie S. Heaneyho. a současní básníci (J. Quinn aj.). Požadavky na studenta: Praktické zvládnutí probírané látky doloží studenti v písemném rozboru zvolené básně a zodpovězením otázek. Literatura: Kinsella, T. The New Oxford Book of Irish Verse, Oxford: OUP, 1986 ISBN 0-19-211868-4. Montague, J. The Faber Book of Irish Verse, London: Faber and Faber, 1974 ISBN 0-57-108393-5. Bradley, A. (ed.) Contemporary Irish Poetry, Berkeley : University of California Press, 1988. ISBN 0-52-005874. Bozděchová, I. et al. (eds.) Vzdálené tóny naděje - The Distant Music of Hope - Ceol Dóchais Ó Chéin. Antologie irské poezie. Brno: Host, 2000. ISBN 80-86055-80-9. Heanyová, M. Za devíti vlnami, Přel. Z. Hron a I. Ryčovský. Praha: Apsida, 1994. ISBN 80-86242-03-X.-7. Joyce, P. W. Old Celtic Romances. Ware - London: Wordsworth Editions and The Folklore Society, 2000. ISBN 1-84022-503-3. Foster, R. F. The Oxford History of Ireland, Oxford: OUP, 1992. ISBN 0-19-285271-X. O'Connor, F. A Book of Ireland. Belfast: The Blackstaff Press, 1991. ISBN 0-00-612628-6. Craig, P. (ed.) The Oxford Book of Ireland. Oxford: OUP, 1998. ISBN 0-19-214261-5. Egan, D. DESpectrum = DESpektrum. Edited by I. Bozděchová. Brumovic: Carpe diem, 2002. (Kniha a CD ROM.) ISBN 80-86362-22-1. Regan, S. Irish Writing. Oxford: OUP, 2004. ISBN 0-19-284038-X.www.literatureonline.cz
Language of instruction
English
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 2009, Summer 2010, Summer 2011, Summer 2012, Winter 2012, Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020.
  • Enrolment Statistics (Summer 2008, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2008/UCJAIPK1