UCJNTVJ1 Testing in Foreign Language Teaching

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2013
Extent and Intensity
0/5/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.
Institute of Foreign Languages – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty s evaluací výuky a žáků, autoevaluací, s plánováním, průběhem a vyhodnocováním testů a zkoušek cizích jazyků. Posluchači se naučí vytvářet různé druhy testů a testovacích baterií a vyhodnocovat je tak, aby byl zajištěn optimální průběh učení. Poznají zásady tvorby jazykových testů, jejich provádění a vyhodnocování. Pro přípravu ústních zkoušek se studenti naučí pracovat s otázkami, hodnotit a klasifikovat výkony žáků. Seznámení s metodami vědeckého výzkumu v oblasti testování je přípravou pro vlastní badatelskou činnost studentů. Posluchači si na v praktických cvičeních naučí tvořit, opravovat testy a vyhodnocovat jejich výsledky, vést zkoušky a hodnotit výkony respondentů, vést záznamy a orientovat se ve statistickém zpracování výsledků.
Language of instruction
German
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 2008, Summer 2009, Summer 2010, Summer 2011, Summer 2012, Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015.
  • Enrolment Statistics (Summer 2013, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2013/UCJNTVJ1