ARTAVTNP37 Odborná praxe II

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2021
Extent and Intensity
0/0/0. 6 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Monika Horsáková (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Monika Horsáková
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable of Seminar Groups
ARTAVTNP37/A: Fri 17:15–18:50 241, M. Horsáková
Prerequisites (in Czech)
TYP_STUDIA ( N )
K zapsání předmětu nejsou určeny žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Student absolvuje odbornou třítýdenní praxi v některé z audiovizuálních nebo kulturních institucí v regionu, při níž si vyzkouší činnosti spojené s obsahem studia – kamerové, scenáristické, režijní či postprodukční audiovizuální práce, organizační či projektovou činnost v oblasti kulturních průmyslů, práci na digitalizaci či restaurování audiovizuálního dědictví.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet bude udělen na základě pozitivního posudku zpracovaného odborným garantem na daném pracovišti. Student odevzdá z praxe pedagogovi, který je garantem praxí, zprávu z praxe, v níž popíše průběh praxe a zhodnotí přínos, který pro něj praxe měla.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on the extent and intensity of the course: 120h/sem.

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2021/ARTAVTNP37