ARTAVTNP39 Analytický seminář

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2021
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Mikuláš Odehnal (seminar tutor)
Guaranteed by
MgA. Mikuláš Odehnal
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable of Seminar Groups
ARTAVTNP39/A: Wed 9:45–11:20 D2, M. Odehnal
Prerequisites (in Czech)
TYP_STUDIA ( N )
povinně volitelný
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Kurz seznámí studenty s různými filmovými styly, žánry a formami prostřednictvím analýzy jednotlivých složek promítaných filmů nebo ukázek z nich. Ozřejmí rozdíly mezi tzv. hraným, dokumentárním a animovaným filmem, představí používanou terminologii a metody filmového rozboru. Důraz bude kladen na rozmanitost přístupů různých autorů v dějinách filmu i nové možnosti filmového vyjadřování.
Syllabus (in Czech)
 • 1. 1. Téma filmu a jeho vliv na celkovou stavbu díla. 2. 2. Filmové žánry 3. 3. Animovaný film a jeho specifika 4. 4. Dokumentární film a jeho specifika 5. 5. Hraný film a jeho specifika 6. 6. Narativní versus nenarativní film 7. 7. Dramaturgická analýza narativního filmu 8. 8. Strukturální analýza nenarativního filmu 9. 9. Formální analýza filmu 10. Analýza obrazové složky 11. Analýza střihové skladby 12. Analýza zvukové skladby 13. Opakování
Literature
  required literature
 • BORDWEL, D. – THOMSONOVÁ, K. Umění filmu: Úvod do studia formy a stylu. Praha: AMU, 2011.
 • THOMPSONOVÁ, K. Neoformalistická filmová analýza: jeden přístup, mnoho metod. Iluminace, č. 1, 1998.
 • ARISTOTELES. Poetika. Praha: Svoboda, 1996.
  recommended literature
 • BLÁHA, I. Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. Praha: AMU, 2004.
 • VALUŠIAK, J. Základy střihové skladby. Praha: AMU, 2005.
Teaching methods (in Czech)
seminář
Assessment methods (in Czech)
písemná analýza studentem vybraného celovečerního hraného filmu v rozsahu minimálně 3 normostran
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2021/ARTAVTNP39