ARTAVTNP42 Dějiny filmových technologií a techniky II

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2021
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Jaroslav Zajíček (lecturer)
Guaranteed by
MgA. Jaroslav Zajíček
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable
Mon 17:15–18:50 D2
 • Timetable of Seminar Groups:
ARTAVTNP42/A: No timetable has been entered into IS. J. Zajíček
Prerequisites (in Czech)
TYP_STUDIA ( N )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Students will be familiarized with some recording media: film strip and digital media. They will also learn about the archiving, projection and production of final film products.
Syllabus
 • Making, production and storage of audiovisual works
  Audiovisual technology
  Digitalization and restoration of audiovisual works
  History of audiovisual works
  Television and cinema works
Literature
  required literature
 • BETON, J. Digitální technologie ve filmu - nepravá revoluce. Iluminace, 2007. info
 • AUMONT, J. Obraz. Praha: AMU, 2005. info
 • PEŠEK, J. Základní principy TV a magnetického záznamu obrazu. Praha: AMU, 2003. info
 • BARAN, A. Předpoklady fotografie nebo Prolegomena. Praha: AMU, 2000. info
 • SALT, B. Film Style and Technology: History and Analysis. Londýn: Starword, 1983. info
  recommended literature
 • WURTLZER, S. Electric Sounds: Technological Change and the Rise of Corporate Mass Media. New York: Columbia University Press, 2007. info
 • ENTICKNAP, L. Moving Image Technology. From Zoetrope to Digital. Londýn - New York: Wallflower Press, 2005. info
 • KUBÍČEK, J. Úvod do estetiky animace. Praha, AMU, 2004. info
 • ŠIMEK, J. Techniky fotografie. Praha: AMU, 2003. info
 • ČERNÝ, J. Základy architektonického a scénického svícení I. a II. Praha: AMU, 2002. info
 • FLUSSER, V. Do universa technických obrazů. Praha: OSVU, 2001. info
 • URBAN, M. Filmová laboratoř. Praha: AMU, 2001. info
 • JIŘÍK, V. Kinematografický obraz I. a II. Praha: AMU, 1994. info
 • VÍT, V. Základy televizní techniky. Praha: SNTL, 1987. info
 • SMETANA, C. Praktická elektroakustika. Praha: SNTL, Praha, 1981. info
 • Kolektiv autorů. Film a filmová technika. Praha: SNTL, 1974. info
 • ŠMOK, J., PECÁK, J., TAUSK, P. Barevná fotografie. Praha: SNTL, 1972. info
 • BOUČEK, V. Filmová technika I. a II. Praha: ČVUT, 1972. info
Language of instruction
Czech
Teacher's information
Active participation on lectures.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2021/ARTAVTNP42