ARCHKRA021 Seminář pro bakalářskou práci II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Andrea Hořínková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. (cvičící)
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. (cvičící)
PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Petr Vojtal (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.
Ústav archeologie – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Základní znalosti historicko-archeologických reálií v souvislosti s tématem bakalářské práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Příprava a tvorba bakalářské práce podle tématu. Formu tvorby stanoví vedoucí práce ad hoc.
Výstupy z učení
Bakalářská páce na zadané téma.
Osnova
  • Témata vychází ze zadání bakalářské práce.
Literatura
    povinná literatura
  • Podle tématu práce.
    doporučená literatura
  • Podle tématu práce.
Výukové metody
Semináře.
Metody hodnocení
Zápočet.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/ARCHKRA021