FPFVA008 The Jews of Central and Eastern Europe: Politics and Culture

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2020
Rozsah
0/1/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marie Crhová, Ph.D., MA (cvičící)
Garance
Mgr. Marie Crhová, Ph.D., MA
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
This course provides an advanced introduction to some of the major social and political issues in the modern history of the Jews in Central and Eastern Europe. It covers the period from the late eighteenth century, when debates over Jewish emancipation first began to acquire currency, through the restructuralization of organized Jewish life following the collapse of communism in the end of the twentieth century. The course provides an overview of the Jewish experience as a minority group, introducing main themes of modern Jewish history such as emancipation, Jewish politics, religious reform, antisemitism, Hebrew and Yiddish literature. Geographical framework of the course includes present day Russia, Ukraine, Belarus, Lithuania, Poland, Czechoslovakia, Hungary, Romania, occasional references will be made to Israel and the USA. Students will gain an appreciation of basic themes, events and ideas in modern Jewish history. The weekly class will be divided into three sections: lectures, students' presentations and discussions. Students are encouraged to use primary documents in their presentations (from The Jew in the Modern World: A Documentary History) to illustrate their arguments.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Regular attendance and participation: 50%
One in-class presentation / One term paper (5-10 pages): 50%
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, léto 2021, zima 2021, léto 2022, zima 2022, léto 2023, zima 2023, léto 2024.