UCJIOPBP34 Italian Translation Seminar 2

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2020
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D.
Institute of Foreign Languages – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Prerequisites (in Czech)
TYP_STUDIA ( B )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Práce ve cvičení se soustřeďuje na konkrétní italsky psané texty se zaměřením na rozšíření základních návyků a dovedností při překladu. V průběhu kurzu je osvětlena problematika stylu odborných textů (právnických, ekonomických, technických apod.) se zaměřením na kvalitu cílového textu. Poznatky a dovednosti, jakož i konfrontační pohled na italštinu a češtinu získané v předmětu Překladové cvičení1 jsou prohlubovány. Studenti průběžně odevzdávají konzultované a na počítači vypracované verze překladů.
Syllabus (in Czech)
  • Náplň předmětu tvoří variabilní počet různě obsahově zaměřených textů z jednotlivých oblastí. Soubor textů je obměňován a aktualizován. 1. Oblast politiky 2. Literární překlad 3. Oblast kultury a umění 4. Oblast medicíny 5. Literární překlad 6. Oblast práva
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
  • Enrolment Statistics (Winter 2020, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2020/UCJIOPBP34