ARTAVTNP10 Dějiny světové kinematografie I

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2021
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Martin Novosad (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Martin Novosad
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable
each even Wednesday 12:15–15:30 D2
 • Timetable of Seminar Groups:
ARTAVTNP10/A: No timetable has been entered into IS. M. Novosad
Prerequisites (in Czech)
povinně volitelný
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem cyklu přednášek a projekcí je ve dvou semestrech podat základní znalosti o vývoji světové kinematografie od její prehistorie až do současnosti, zejména pokud jde o nejvýznamnější druhy, žánry, směry, styly, díla a osobnosti, jejich vzájemné vztahy a návaznosti na jiné umělecké druhy, a to nejen z hlediska filmového (estetická a biografická rovina dějin kinematografie), ale také včetně souvislostí společensko-politických, ekonomických, uměleckých, z hlediska životního stylu obecenstva, chování diváků, trendů v distribuci apod., jež kinematografii té které doby do značné míry determinují a naopak jsou jí rovněž zpětně ovlivňovány. Přednášky a seminární projekce jsou základem znalostí, nutných pro lepší pochopení souvislostí dalších specializovaných předmětů.
Learning outcomes (in Czech)
Základní orientace a přehled v dějinách světové kinematografie 1. poloviny 20. století.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Počátky kinematografie
 • 2. Formování a vznik Hollywoodu
 • 3. Vznik evropských národních kinematografií
 • 4. Vznik Hollywoodu
 • 5. Ruská montážní škola 20. let
 • 6. Francouzský meziválečný film
 • 7. Německý meziválečný film
 • 8. Vývoj dokumentárního filmu
 • 9. Evropský film v období 40. let
 • 10. Americký válečný a poválečný film
 • 11. Neorealismus a jeho kontext
 • 12. Francouzská kinematografie 50. let
 • 13. Opakování
Literature
  required literature
 • BORDWELL, D. – THOMPSONOVÁ, K. Dějiny filmu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007.
 • PLAŹEWSKI, J. Dějiny filmu 1895-2005. Praha: Academia, 2009.
  recommended literature
 • MONACO, J. Jak číst film. Praha, 2004
 • MONACO, J. Nová vlna. Praha, 2001
Teaching methods
lecture with screenings
Assessment methods
credit and examination
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2021/ARTAVTNP10