ARTAVTNP26 Rozhlasová reklama

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2021
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Marek Ševčík, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Marek Ševčík, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Marek Ševčík, Ph.D.
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable of Seminar Groups
ARTAVTNP26/A: each odd Thursday 14:45–18:00 D1, M. Ševčík
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné zvládnutí a ukončení předmětu "Rozhlasová reklama".
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy rozhlasové reklamy, její tvorbě a efektivitě.
Learning outcomes (in Czech)
Student po absolvování předmětu bude schopen:
- identifikovat základní teoretická východiska rozhlasové reklamy
- určit základní parametry a požadavky rozhlasové reklamy
- pochopit techniky a zákonitosti rozhlasové reklamy
- navrhnout sestavení účinných reklamních textů
Syllabus (in Czech)
 • Charakteristika masových médií a historie rozhlasu
 • Reklama a reklamní vysílání v ČR
 • Základní parametry rozhlasové reklamy, rozhlasová kampaň
 • Zpracování rozhlasového spotu
 • Tvorba a realizace rozhlasové reklamní kampaně
Literature
  recommended literature
 • KARLÍČEK, M. a P. KRÁL. Marketingová komunikace - Jak komunikovat na našem trhu. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3541-2. info
 • VYSEKALOVÁ, J. ? MIKEŠ, J. Reklama: Jak dělat reklamu. Praha: Grada, 2007. info
 • CRHA, I., KŘÍŽEK, Z. Jak psát reklamní text. Praha: Grada Publishing, 1998. ISBN 80-7169-308-1. info
Teaching methods (in Czech)
výklad, diskuse, prezentace
Assessment methods (in Czech)
Ústní prezentace (referát, ppt)
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2021/ARTAVTNP26