ARTAVTBP17 Basics of television and radio scriptwriting

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2022
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Rudolf Merkner (lecturer)
Mgr. Rudolf Merkner (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Rudolf Merkner
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable
Mon 17. 10. 13:55–18:50 PrPed, Wed 14. 12. 8:05–13:50 KINO
 • Timetable of Seminar Groups:
ARTAVTBP17/A: Wed 14. 12. 13:55–18:50 KINO, Thu 15. 12. 8:05–18:50 KINO, R. Merkner
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je nabídnout studentům ucelený systém výchozích i specifických poznatků, nezbytných pro postupné zvládnutí a osvojení specifických metod audiovizuální žurnalistiky. Posluchači jsou postupně seznamováni s tvorbou různých typů scénářů a osvojují si práci s výrazovými a vyjadřovacími prostředky audiovizuální žurnalistiky. Součástí předmětu jsou scenáristická a studiová cvičení na zadaná témata.
Syllabus (in Czech)
 • 1. specifika rozhlasové scenáristiky – formální podoba scénáře, způsoby psaní
 • 2. první scénář rozhlasového mikrotvaru; ukázky konkrétních scénářů z praxe
 • 3. specifika televizní scenáristiky – dvě základní podoby formy scénáře (televizní vs hollywoodský)
 • 4. první scénář audiovizuálního díla – mikrotvar
 • 5. premisa – formulace nápadu do premisy, variace možností, přenášení důrazů a změny v tématu
 • 6. outline a bodový scénář – nástroj scenáristy a dramaturga
 • 7. treatment – co to je a jak s tímto scenáristickým nástrojem zacházet – nácvik
 • 8. praktické zkoušení treatmentu; makrostruktura příběhu
 • 9. základní scenáristické struktury (trojaktovka, čtyřaktovka, mozaika atp.)
 • 10. další texty ke scénáři / projektu
 • 11. praktické nácviky synopse, anotace k příběhům z hodin
 • 12. co je to autorská explikace, nácvik tohoto typu textu
 • 13. sdílení scénářů filmových nebo televizních (studenti sobě navzájem dramaturgy)
Literature
  required literature
 • ARONSONOVÁ, L. Scénář pro 21. století. Praha: AMU, 2014.
 • MAKOVIČKA, D. Televizní příběh. Brno: DIFA JAMU, 1996.
 • FIELD, S. Jak napsat dobrý scénář. Praha: Rybka Publishers, 2007.
 • LABÍK, L. Dramaturgia strihovej skladby (horizontálna a vertikálna štruktúra filmového príbehu). Zlín: VeRBum, 2013.
 • CARRIERE, J.-C. Vyprávět příběh. Praha: NFA, 1993. info
  recommended literature
 • http://www.audiovizualnitvorba.cz/promeny-dramaturgie/
 • http://fondkinematografie.cz/assets/media/studie%20komplet.pdf
 • CAMPBELL, J. Tisíc tváří hrdiny. Praha: Portál, 2000.
Assessment methods (in Czech)
teoretická příprava, praktická cvičení, analýza, konzultace
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Winter 2021, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2022, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2022/ARTAVTBP17