UCJANGBP57 Absolvování krátkodobé zahraniční stáže

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
10 dnů/sem. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Diana Adamová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Crhová, Ph.D., MA (cvičící)
Garance
Mgr. Marie Crhová, Ph.D., MA
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět podporující rozvíjení akademických, profesních a jazykových kompetencí studentů realizovaného prostřednictvím dlouhodobého studijního pobytu v zahraniční.
Výstupy z učení
Během studijního či profesního pobytu student rozvíjí své akademické a jazykové kompetence v souladu se studijními plány realizovanými na FPF SU v Opavě a se studijními plány či náplni aktivit přijímající instituce.
Osnova
  • Absolvování zahraniční studijní stáže v délce min. 10 dnů doložené písemným potvrzením ze strany přijímající instituce, realizované v souladu se studijním zaměřením studovaného studijního programu. Předmět podporuje rozvíjení akademických, jazykových a profesních kompetencí studentů. Během studijního či profesního pobytu v zahraničí student rozvíjí své akademické a jazykové kompetence v souladu se studijními plány realizovanými na FPF SU, jakož i se studijními plány realizovanými na přijímající instituci.
Výukové metody
V souladu se studijními předpisy přijímající instituce.
Metody hodnocení
Základem pro hodnocení je písemný doklad vystavený přijímající institucí. Na základě návrhu proděkana předloženého děkanovi fakulty je možné zohlednit akademickou či profesní náročnost stáže a uznat i menší počet než 10 absolvovaných dnů
Vyučovací jazyk
Angličtina
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, léto 2021, zima 2021, léto 2022, zima 2022, léto 2023, léto 2024.