UNZSRK003 Basics of Genetics

Faculty of Public Policies in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
RNDr. Michaela Klementová (lecturer)
Guaranteed by
RNDr. Michaela Klementová
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The subject presents basic knowledge in the discipline of genetics. It describes the structure and function of nucleic acids and proteins. It also discusses aberrations in genetic code transcription and their causes. Further, the transfer of genetic information in diploid organisms (including humans) is explained along with the principles of combination of parental properties in producing offspring. Human genetics is discussed, including ethical and social aspects and eugenics. Basic examination methods are described. Common genetically determined disorders and their signs/symptoms are explained.
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti: Student umí popsat a vysvětlit základní principy dědičnosti. Je schopen řešit modelové úlohy s ohledem na specifika rozmanitých způsobů genové exprese. Odborné dovednosti: Student je připraven využít svých znalostí v rozšiřujících odborných předmětech zaměřených na klinickou praxi v souvislosti s dědičností a geneticky podmíněnými chorobami. Obecná způsobilost: Student se dokáže samostatně rozhodovat a komunikovat s lidmi postiženými geneticky podmíněnými chorobami. Orientuje se v základních požadavcích podle specifikace konkrétní choroby. Kompetence: Zprostředkovává jednotlivcům, rodinám, skupinám, a jejich příbuzným potřebné informace v přiměřené formě z hlediska svých kompetencí a stará se o to, aby tyto informace byly srozumitelné a aby mohla dosažené výsledky v informovanosti klientů/pacientů vyhodnotit.
Syllabus
 • 1. Molecular biology and molecular genetics.
  2. Nucleic acids and proteins - replication, transcription, translation.
  3. Regulation of gene expression.
  4. Mutation and its consequences.
  5. Cell reproduction - mitosis and meiosis.
  6. Meiosis and maturation of gametes.
  7. General genetics - key concepts.
  8. Mendelian laws.
  9. Non-Mendelian inheritance, inheritance and gender.
  10. Human genetics.
  11. Observation methods in human genetics.
  12. Genetic prediction and genetic counselling.
  13. Genetically determined disorders.
  14. Gene therapy, genetic engineering and eugenics.
Literature
  required literature
 • SILBERNAGL, S., LANG, F. Atlas patofyziologie. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-3555-9. info
 • HERRMANN, R. Genetika pro sestry. Distanční studijní opora a e-learningový kurz [online]. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2011. URL info
 • ŠEDA, O., LIŠKA, F., ŠEDOVÁ, L. Aktuální genetika, multimediální učebnice lékařské biologie, genetiky a genomiky . [online]. Praha: Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF, 2006. URL info
 • SILBERNAGL, S., DESPOPOULOS, A. Atlas fyziologie člověka. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0630-X. info
 • FERÁK, V., SRŠEŇ, Š. Genetika človeka. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1990. ISBN 80-08-00349-9. info
 • NEČÁSEK, J., CETL I. Obecná genetika. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. info
  recommended literature
 • ČERNÝ J. Mikrochimérismus - Nadějná možnost jak ovlivnit imunitní systém a reparační mechanismy. Vesmír 89, 416. 2010. info
 • ROSYPAL, S., ROSYPALOVÁ, A., VONDREJS, V. Molekulární genetika. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. ISBN 80-04-23117-9. info
 • BRESLER, S. J. Molekulární biologie. Praha: Academia, 1979. info
Teaching methods (in Czech)
Přednášky, cvičení.
Assessment methods (in Czech)
Podmínkou udělení zápočtu je povinná účast na výuce s minimální prezencí 80 % a splnění kritérií zápočtového testu.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 4se+8sam/sem.
The course is also listed under the following terms Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2024, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/summer2024/UNZSRK003