UNZSRK013 Physiology

Faculty of Public Policies in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course constitutes part of the core subjects. It draws on knowledge in macroscopic and microscopic structure of the human body as presented in anatomy. The course explains the function of particular organs and organ systems. Knowledge of physiology is further supplemented by pathology and pathologic physiology courses.
Syllabus
 • 1. Human ontogenesis and its stages Functions of the cell. Humours - body fluids. Homeostasis.
  2. Integrative function of the CNS, senses.
  3. Movement and movement control.
  4. Function of endocrine glands, basic effects of hormones.
  5. Blood, lymph. Cardiovascular functions, blood capillaries, functions and control.
  6. Ventilation and respiratory functions.
  7. Function of the gastrointestinal tract (GIT).
  8. Substance metabolism and energy metabolism. Balanced diet.
  9. Excretory functions of the human body. Acid-base balance. Mechanisms of thermoregulation.
  10. Reproductive function in humans.
  11. The role of ventilation in acid-base balance, evaluation of respiratory functions (spirometry, FEV).
  12. Biologically significant reflexes in the GIT (swallowing, defecation), gastric barrier.
  13. Characteristics of physiological functions in children. Changes of physiological functions in adolescence.
  14. Stressors, stages of stress, eustress, risks of stress. Subjective factors of discomfort (acute and chronic pain, itching, nausea etc.)
  15. Specifics of physiological functions in adult males and females. Energetic balance in the organism - assessing food intake control. The role of the liver in metabolism.
  16. Specific changes of physiological functions in ageing and old age.
  17. External signs of cardiac activity, changes in blood pressure under physiologic conditions.
Literature
  required literature
 • MICHALSKÝ, R. Fyziologie. Distanční studijní opora. 1. vyd. [online]. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • MOUREK, J. Fyziologie. Učebnice pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-3918-2. info
 • TROJAN, S. a kol. Lékařská fyziologie. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0512-5. info
 • ROKYTA, R. a kol. Fyziologie pro bakalářská studia v medicíně, přírodovědných a tělovýchovných oborech. Praha: ISV, 2000. ISBN 80-8586-645-5. info
  recommended literature
 • ČÍŽKOVÁ, Š. Somatologie - Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • TROJAN, S. a kol. Kontrolní otázky z fyziologie. Praha: Triton, 2005. ISBN 80-7254-555-8. info
 • SILBERNAGL, S., DESPOPOULOS, A. Atlas fyziologie člověka. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0630-X. info
 • JAKUŠ, J. Neurónové mechanizmy dýchania a respiračných reflexov. Bratislava: Univerzita Komenského, 1996. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, cvičení.
Assessment methods (in Czech)
Účast na cvičení 80 %, aktivní přístup k probíranému tématu. Studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností. Požadavky ke zkoušce: písemný test, minimální úspěšnost 80 %.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 5se+25sam/sem.
The course is also listed under the following terms Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2024, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/summer2024/UNZSRK013