UNZSRK020 Communication in Nursing

Faculty of Public Policies in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of this course is to provide student with information on basic procedures of communication with disabled, socially disadvantaged and The subject comprises both theoretical instruction and practical training. The main objective of the subject is to help students gain basic knowledge and develop skills in communication with persons with disease, disability or social handicap, and priorities of nurse-patient communication or team communication. Apart from interindividual communication, the subject includes a coverage of empathy and mirroring in communication. Attention is focused on practical training of communication situations pertaining to various disabilities. On completion of the course, the student is able to orientate themselves in communication with persons having various disabilities, with elderly persons, children and patient suffering from pain.
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti: Student umí popsat a vysvětlit jednotlivé aspekty komunikace s klienty/pacienty s různými typy handicapů a všech věkových kategorií. Je schopen navrhnout vhodný způsob komunikace. Odborné dovednosti: Student je schopen použít správně zvolenou metodu komunikace u osob s různými typy handicapů a všech věkových kategorií. Obecná způsobilost: Student se dokáže rozhodnout samostatně a odpovědně zvolit správný typ komunikace s lidmi s jednotlivými výše zmíněnými handicapy. Kompetence: Absolvent zprostředkovává jednotlivcům, rodinám, skupinám a jejich příbuzným potřebné informace v přiměřené formě z hlediska svých kompetencí a stará se o to, aby tyto informace byly srozumitelné a aby mohl dosažené výsledky v informovanosti klientů/pacientů vyhodnotit. Student si získanou schopnost komunikace s jednotlivcem i skupinou klientů/pacientů bude v dalším studiu a klinické praxi prohlubovat a zdokonalovat.
Syllabus
 • 1. Communication - key definitions and concepts.
  2. Communication with clients with hearing impairment; guidance, addressing, sign language.
  3. Communication with clients with visual impairment; guidance, orientation, addressing in public.
  4. Communication with clients suffering from pain. Acute and chronic pain and its impact on communication.
  5. Communication in bereavement, ´telling the truth´ issues.
  6. Communication and formation of healthy relationships; expressing cordiality, respect and sincerity.
  7. Mirroring in communication, mirroring techniques. Providing feedback in communication, positive feedback loop and negative feedback loop.
  8. Empathy in health care communication. Empathic behaviour.
  9. Communication with an elderly person. Influence of limited sensory perception on communication in the elderly.
  10. Communication with children. Specific features based on the age of the child. Communication with adolescents.
  11. Communication with adult clients. Communication while educating adult clients. Communication differences in men and women.
Literature
  required literature
 • VRUBLOVÁ, Y. Komunikační techniky v péči o pacienta. Distanční opora. 2016. URL info
 • BURDA, P. Krizová komunikace s agresivním a hostilním pacientem. Brno: NCONZO, 2014. ISBN 978-80-7013-564-8. info
 • POKORNÁ, A. Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství. Brno: NCO NZO, 2010. ISBN 978-80-7013-524-2. info
 • PLEVOVÁ, I., SLOWIK, R. Komunikace s dětským pacientem. Praha, Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2968-8. info
 • KAČOROVÁ, J. Komunikace ve zdravotnictví 1 [online]. Distanční studijní opora. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2008. URL info
 • LINHARTOVÁ, V. Praktická komunikace v medicíně. Praha: Grada Publishing,, 2007. ISBN 97-8802-471-7845. info
 • VENGLÁŘOVÁ, M., MAHROVÁ, G. Komunikace pro zdravotní sestry. Praha: Grada Publishing,, 2006. ISBN 80-2471-262-8. info
  recommended literature
 • HARTLEY, M. Řeč těla v praxi: teorie, cvičení a modelové situace. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0033-8. info
 • POKORNÁ, A. Komunikace se seniory. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3271-8. info
 • DOHERTY-SNEDDON, G. Neverbální komunikace dětí. Praha: Portál,, 2005. ISBN 80-7367-043-7. info
 • TEGZE, O. Neverbální komunikace. Praha: Computer Press,, 2003. ISBN 80-2510-183-5. info
Assessment methods (in Czech)
80 % účast na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností), zpracování vybraného tématu v rozsahu 5 - 7 stran a jeho obhajoba. Požadavky ke zkoušce: písemný test.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 10se+21sam/sem.
The course is also listed under the following terms Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2024, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/summer2024/UNZSRK020