UNZSRK022 Informatics and Statistics in Healthcare

Faculty of Public Policies in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je získat znalosti a dovednosti z oblastí procesů zavádění informačních systémů ve zdravotnictví. Předmět poskytuje informace z problematiky počítačové podpory ve zdravotnické péči, klade důraz na standardizaci a normalizaci dat, na legislativní předpisy, popis komunikačního rozhraní, bezpečnost a ochranu dat a interoperabilitu informačních systémů ve zdravotnictví. Po absolvování předmětu získají studenti znalosti z vývoje, implementace a podpory rozsáhlých informačních systémů ve zdravotnictví. Dále budou schopni uplatnit teoretické a praktické poznatky k analýze problematiky spojené s elektronizací zdravotnictví v souladu s legislativními opatřeními.
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti: Student umí popsat legislativní podmínky v zavádění informačních systémů ve zdravotnictví, orientuje se v současných trendech ICT využívaných v praxi. Odborné dovednosti: Student s využitím odborných znalostí s ICT je schopen správně využívat technologie ve zdravotnictví a při správě elektronických dokumentů. Obecná způsobilost: Student se samostatně umí rozhodnout, které ICT využije v praxi. Kompetence: Student efektivně nakládá s informačními systémy ve zdravotnictví v oblasti registrů, dokumentace a nových technologií s ohledem na ochranu osobních údajů, pravdivost dat a bezpečnost.
Syllabus (in Czech)
 • Cvičení: 1. Úvod do předmětu: vymezení cíle a obsahu předmětu, seznámení s literaturou a prameny, vymezení některých pojmů a souvislosí. 2. Data, informace, legislativa a normy při zavádění IS. 3. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Kybernetická bezpečnost. 4. Komparace zavádění eHealth v České republice a v zemích EU. 5. Národní registry a informační systémy ve zdravotnictví. 6. Správa dokumentů ve zdravotnictví. 7. Příklady dobré praxe. 8.Úvod do statistiky 9. Základní statistické metody.
Literature
  required literature
 • CHMELAŘOVÁ M. Informační systémy ve zdravotnictví. Distanční studijní opora. [online]. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020. Dostupné z:https://elearning.fvp.slu.cz/course/index.php?categoryid=26.
 • HÁNA, K. a STŘEDA, L. eHealth a telemedicína. Praha: Grada Publishing, a.s., 2016. ISBN: 978-80-247-5764-3.
 • MÜNZ, J. Informační technologie ve zdravotnictví: informační systémy. Praha: České vysoké učení technické, 2011. ISBN 978-80-01-04720-0.
  recommended literature
 • ZVÁROVÁ, J. a kol. Data a znalosti v biomedicíně a zdravotnictví. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1805-0. Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2016 [online]. Dostupné z: http://www.nsez.cz/.
 • ZVÁROVÁ, J. Základy statistiky pro biomedicínské obory. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-7184-786-0. info
Assessment methods (in Czech)
Teoretické znalosti jsou prakticky ověřovány a procvičovány formou diskusí, referátů a písemného testu v prostředí e-Learningového kurzu.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 6se+6sam/sem.
The course is also listed under the following terms Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2024, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/summer2024/UNZSRK022