UNZSRK041 Nursing Care in Gynecology and Obstetrics

Faculty of Public Policies in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
0/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Guaranteed by
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty s péčí o zdraví ženy podle věku, charakterizovat klinické stavy gynekologických onemocnění z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientek změněných v souvislosti s onemocněním, jejich etiologií, symptomatikou, diagnostikou a léčbou, seznámit studenty s diagnostikou těhotenství a preventivní péčí o těhotnou ženu a s porodem. Předmět popisuje ošetřovatelskou péči o ženu s důrazem na individuální potřeby dívek a žen v jednotlivých životních etapách dětství, dospívání, reprodukční období, klimakterium. Upozorňuje na význam reprodukčního a sexuálního zdraví. Student se po absolvování předmětu bude orientovat v problematice ošetřovatelské péče o ženu ve zdraví i v nemoci.
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti: Student chápe a umí použít nejnovější ošetřovatelské a medicínské poznatky z oblasti klinického stavu (onemocnění), etiologie, symptomatologie, diagnostiky, léčby gynekologických a porodnických onemocnění. Má potřebné znalosti pro aplikaci poznatků v péči o ženy/dívky ve zdraví i nemoci. Student umí popsat a vysvětlit jednotlivé postupy v ošetřovatelské péči o klientky/pacientky v péči o reprodukční zdraví, prevenci gynekologických onemocnění a u patologických stavů. Odborné dovednosti: Student prakticky ovládá ošetřovatelskou péči o ženu ve zdraví a nemoci-umí zhodnotit stav ženy, provést ošetřovatelskou anamnézu-rozhovor, fyzikální vyšetření, určit ošetřovatelské diagnózy, včetně analýzy stavu, stanovit očekávané výsledky, cíle a kritéria, naplánovat péči, provést ošetřovatelské intervence v souladu se standardními postupy vyhodnotit plán péče. Obecná způsobilost: Student je schopen orientovat se v problematice gynekologických onemocnění. Umí použít metodu ošetřovatelského procesu v péči o klientku/pacientku. Kompetence: Student je schopen dívkám a ženám poskytnout ošetřovatelskou péči v oblasti reprodukčního zdraví, prevence onemocnění reprodukčních orgánů, gynekologického onemocnění a jiných patologických stavů v gynekologii a v porodnictví. Poskytuje edukaci dívkám, ženám, popř. jejich partnerům, rodinám, komunitám v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví z hlediska svých kompetencí.
Syllabus (in Czech)
 • Přednášky: 1. Preventivní péče o ženu v rámci systému primární péče (gynekologická anamnéza, gynekologické vyšetření (cytologie, kolposkopie), gynekologické vyšetřovací metody, preventivní programy v ČR. 2. Antikoncepce a výchova k plánovanému rodičovství, interrupce, spontánní potrat. Malé a velké operace v gynekologii (vaginální, abdominální). 3. Gynekologické záněty, inkontinence moči, abnormální polohy vnitřních pohlavních orgánů, descensus, venerické choroby. 4. Problematika dětské gynekologie a gynekologie dospívajících. Sexuální a reprodukční zdraví. Preventivní programy a doporučení WHO. 5. Benigní nádorová onemocnění. Prevence a dispenzarizace. Nejčastější maligní nádorová onemocnění (vulvy, vaginy, cervixu, endometria, vejcovodů, ovarií). 6. Vyšetřovací metody v porodnictví. Ektopická gravidita, sterilita, fertilita, infertilita, asistovaná reprodukce. 7. Preventivní péče o ženu (porodnická anamnéza). Změny organizmu v graviditě, diagnostika v graviditě, fyziologické a rizikové těhotenství, organizace antenatální péče. 8. Spontánní a patologický porod. Porodnické operace, náhlé příhody v porodnictví a gynekologii. 9. Péče o ženu v šestinedělí. Fyziologické a patologické šestinedělí. Cvičení: 1. Sexuální a reprodukční zdraví, preventivní programy. Edukační činnost sestry, edukační plány. 2. Péče o ženu v jednotlivých obdobích života ženy. Doporučení WHO. 3. Gynekologické ošetřovatelství, primární a sekundární gynekologická péči, ošetřovatelský proces v gynekologii dětského a dospívajícího věku. 4. Ošetřovatelský proces u ženy se zánětlivým onemocněním pohlavních orgánů, se sterilitou a s endometriózou. 5. Ošetřovatelský proces u ženy před a po malém gynekologickém zákroku. 6. Ošetřovatelský proces u ženy s benigním a maligním nádorovým onemocněním. 7. Ošetřovatelský proces u ženy v rámci radioterapie a chemoterapie. 8. Ošetřovatelský proces u ženy s onemocněním prsní žlázy. 9. Ošetřovatelský proces u ženy s náhlou gynekologickou příhodou.
Literature
  required literature
 • HOŘEJŠÍ, J. Dětská gynekologie. Praha: Mladá fronta a.s., 2017. ISBN 978-80-204-4027-3. info
 • PILKA, R. Gynekologie. Praha: Maxdorf, 2017. ISBN 978-80-7345-530-9. info
 • SLEZÁKOVÁ, L. Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví. Praha: Grada, 2017. 272 pp. ISBN 978-80-271-9795-8. info
 • KŘEPELKA, P. Poruchy menstruačního cyklu. Praha: Mladá fronta a.s., 2015. ISBN 978-80-204-3520-0. info
 • ROZTOČIL A. Moderní gynekologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2832-2. info
  recommended literature
 • ŠPAČEK, J. and V. BUCHTA. Vulvovaginální dyskomfort a poruchy poševního prostředí. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4554-1. info
 • FAIT, T. and A. SKŘIVÁNEK. Almanach ambulantní gynekologie. Praha: Maxforf, 2009. ISBN 978-80-7345-191-2. info
Teaching methods (in Czech)
Přednášky, cvičení.
Assessment methods (in Czech)
Požadavky k zápočtu: 100 % aktivní účast na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností), zápočtová práce-ošetřovatelská péče o klientku s gynekologickým / porodnickým onemocněním. Ústní zkouška.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 9př+21sam/sem.

 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/summer2024/UNZSRK041