UNZSRK053 Nursing Care in Dentistry

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MUDr. Jiří Stránský, MBA, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Timetable
Thu 19. 10. 15:35–18:00 C311
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je rozšířit poznatky studentů, které vyžaduje klinické ošetřovatelství v oblasti péče o dutinu ústní. Seznamuje studenty s preventivní péčí ve stomatologii u dětí a dospělých a s nejčastějšími klinickými stavy a onemocněními dutiny ústní.
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti: Student po absolvování předmětu prokazuje znalosti patogeneze stomatologických onemocnění, jejich etiologie a prevence, jakož i znalost role sestry v aktivní prevenci a edukaci. Odborné dovednosti: Student je schopen asistovat při péči o dutinu ústní a edukovat klienty různého věku přiměřeným způsobem o faktorech ovlivňujících zdraví dutiny ústní. Obecná způsobilost: Student dokáže přispívat k prevenci zubního kazu a dalších stomatologických onemocnění v populaci. Ovládá zásady ústní hygieny. Kompetence: Student je schopen v rámci svých znalostí a oprávnění podílet se na stomatologické péči. Disponuje potenciálem k dalšímu vzdělávání v této oblasti.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Preventivní stomatologie. 2. Zubní kaz (definice, výskyt, příčiny vzniku, klinická manifestace, léčba a péče). Onemocnění periodontu (definice, výskyt, příčiny, klinická manifestace, léčba a péče). Ortodontie; záchovná stomatologie; parodontologie. 3. Onemocnění dutiny ústní (nekrotizující ulcerózní gingivitis, candidosis albicans, afta, herpes simplex, onemocnění slinných žláz). 4. Maligní onemocnění dutiny ústní (etiologie, klinická manifestace, léčba a péče). 5. Stomatochirurgie (vrozené vady, glosectomie, mandibulektomie, traumata, kosmetické úpravy). 6. Praxe zubní ambulance; exkurze na speciální stomatochirurgické oddělení. 7. Péče o dutinu ústní u pacienta s AIDS a HIV pozitivního.
Literature
  required literature
 • ARCHALOUSOVÁ, A. Ošetřovatelská péče ve stomatologii. Distanční studijní opora. [online]. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. info
 • NOVÁKOVÁ, I. Ošetřovatelství ve vybraných oborech. Dermatovenerologie, oftalmologie, stomatologie, ORL. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3422-4. info
  recommended literature
 • GOJIŠOVÁ, E. a kol. Stomatologie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2004. ISBN 80-718-4865-4. info
 • MAZÁNEK, J. a kol. Stomatologie. Praha: Triton, 1999. ISBN 80-7254-032-7. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, cvičení.
Assessment methods (in Czech)
Požadavky k zápočtu: písemný test, minimálně 80 % úspěšnost.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 3př+6sam/sem.
The course is also listed under the following terms Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2023/UNZSRK053