UNZSRK069 Active Participation in the Conference

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Aktivní vystoupení na odborné koferenci v České republice nebo v zahraničí. Student si připraví prezentaci k zadanému tématu konference a odprezentuje ji. K zápočtu předloží zpracovanou prezentaci a potvrzení o účasti.
Assessment methods (in Czech)
Aktivní vystoupení na odborné koferenci v České republice nebo v zahraničí. Student si připraví prezentaci k zadanému tématu konference a odprezentuje ji. K zápočtu předloží zpracovanou prezentaci a potvrzení o účasti.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 10cv/sem.
The course is also listed under the following terms Winter 2022, Summer 2023, Summer 2024.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2023/UNZSRK069