UOGP043 Transkulturní ošetřovatelství

Fakulta veřejných politik v Opavě
léto 2021
Rozsah
0/0/12. Seminář 12 HOD/SEM. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Hana Heiderová, PhD.
Ústav nelékařských zdravotnických studií – Fakulta veřejných politik v Opavě
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UOGP043/A: St 17. 3. 14:45–18:00 C310, St 24. 3. 14:45–18:00 C310, St 31. 3. 14:45–18:00 C310, J. Haluzíková
Předpoklady
FAKULTA ( FVP ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět učí citlivému vnímání specifických, ale i shodných znaků vlastní kultury i cizích kultur a tomu, jak s nimi efektivně pracovat v ošetřovatelském procesu ku prospěchu pacienta a jeho rodiny, komunity. Kontextem výuky transkulturního ošetřovatelství je české zdravotnické prostředí s jeho demografickými charakteristikami a prostředí české majoritní komunity.
Osnova
 • 1. Úvod do transkulturního ošetřovatelství.
  2. Leiningerové model kulturně shodné a rozdílné péče založené na různorodosti a univerzálnosti.
  3. Model "vycházejícího slunce".
  4. Etnoošetřovatelské posuzování krátké a dlouhé.
  5. Model kulturního posouzení dle Gigarové-Davidhizarové. Struktura pro posouzení jedince.
  6. Aplikace kulturního posouzení do ošetřovatelského posouzení stavu potřeb u pacientů v ČR.
  7. Specifika české sociokulturní komunity a zdravotnického systému.
  8. Spiritualita člověka a její význam ve zdraví a v nemoci, vlivy na životní styl. Spirituální problémy - ošetřovatelské
  diagnózy.
  9. Specifika vybraných sociokulturních a etnických komunit žijících na území České republiky 1.
  10. Specifika vybraných sociokulturních a etnických komunit žijících na území České republiky 2.
  11. Kulturní identifikátory.
  12. Etnoošetřovatelské posuzování krátké a dlouhé.
Literatura
  povinná literatura
 • ŠPIRUDOVÁ, L. Úvod do transkulturního ošetřovatelství. E-opora.[online]. Opava: SLU v Opavě, 2013. ISBN 978-80-260-4970-8. URL info
 • ŠPIRUDOVÁ, L., TOMANOVÁ, D., KUDLOVÁ, P., HALMO, R. Multikulturní ošetřovatelství II. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1213-X. info
 • IVANOVÁ, K., ŠPIRUDOVÁ, L., KUTNOHORSKÁ, J. Multikulturní ošetřovatelství I. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1212-1. info
  doporučená literatura
 • KERSEY - MATUSIAK G. Delivering Culturally Competent Nursing Care. New York: Springer Publishing Company, 2013. ISBN 978-0-8261-9382-7. URL info
 • PURNELL, L. D. Transcultural Health Care: A Culturally Competent Approach. Philadelphia: F.A. Davis Company, 2013. ISBN 978-0-8036-3705-4. URL info
 • SAGAR, P. L. Transcultural Nursing Theory and Models. Application in Nursing Education, Practice, and Administrat. New York: Springer. Publishing Company, 2012. ISBN 978-0-8261-0748-0. info
 • NEMČEKOVÁ, M., ŠPIRUDOVÁ, L. Leiningerové teorie kulturně shodné a rozdílné péče založené na různorodosti a univerzálnosti. In Ošetřovatelství, konceptuální modely a teorie. Eds. K. Žiaková, D. Jarošová, J. Čáp. Ostrava: ZSF, OU v Ostravě, 2008. ISBN 80-7368-068-8. info
 • MASTILIAKOVÁ, D., ARCHALOUSOVÁ, A. a kol. Multikulturní ošetřovatelství 1 [online]. c2008 [cit. 4. dubna 2008]. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2008. URL info
 • LEININGER . M., McFARLAND, M.R. Culture Care Diversity and Universality. A Worlwide Nursing Theory. Sudbury: Jones and Bartett Publishers, 2006. ISBN 0-7637-3437-3. info
 • GIGER, J. N., DAVIDHIZAR, R. E. Trancultural Nursing. Assessment & Intervention. St. Louis: Mosby, 2004. ISBN 0-323-02295-2. info
 • ŠPIRUDOVÁ, L. a kol. Překonávání kulturních a komunikačních bariér při péči o pacienty odlišných etnik a kultur. Olomouc: LF UP, 2002. info
 • ŠPIRUDOVÁ, L. a kol. Překonávání kulturních a komunikačních bariér při péči o pacienty odlišných etnik a kultur. Olomouc: LF UP, 2002. info
Výukové metody
Přednáška s diskusí
Moderní metody s ICT - myšlenkové mapy, eLearningový kurz, počítačové zpracování datových souborů
Prezentace
Seminář s nácvikem
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
Zápočet se uděluje za: vypracování písemných úkolů, písemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022, léto 2023, léto 2024.