UNZSRD019 Ethics in Healthcare

Faculty of Public Policies in Opava
Summer 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Petr Slováček, Ph.D.
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Timetable
Fri 3. 3. 8:05–11:20 NK01
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( FVP ) && TYP_STUDIA ( C )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Pochopit vývoj a kořeny etiky ve zdravotnictví. Umět aplikovate etické principy do zdravotnické praxe. Analyzovat etická dilemata.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Etika jako věda 2. Historický vývoj etiky, kořeny etiky. 3. Metodologie etiky, etické principy 4. Etické kodexy ve zdravotictví 5. Práva pacientů 6. Etická dilemata
Teaching methods (in Czech)
výklad, modelové situace, řešení aktuálních úkolů, diskuse,
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 4se+14sam/sem.
The course is also listed under the following terms Summer 2024.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/summer2023/UNZSRD019