UNZSRD038 Nursing Care in Internal Medicine 2

Faculty of Public Policies in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
0/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
MUDr. Ingrid Rýznarová
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit s komplexní ošetřovatelskou péči u pacientů s interními nemocemi. Předmět popisuje klinická medicínská východiska a ošetřovatelskou péči u pacientů s vnitřním onemocněním. Student se po absolvování předmětu bude orientovat v problematice ošetřovatelské péče u nemocných s vnitřními nemocemi.
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti: Student umí charakterizovat klinické příznaky, diagnostiku, medicínskou léčbu a ošetřovatelskou péči u vybraných vnitřních onemocnění. Student se orientuje v jednotlivých fázích ošetřovatelského procesu u chorob vnitřního lékařství. Odborné dovednosti: Student je schopen u jednotlivých vnitřních onemocnění odebrat ošetřovatelskou anamnézu, stanovit aktuální a potenciální ošetřovatelské diagnózy, stanovit cíle a výsledná kritéria, naplánovat ošetřovatelské intervence, realizovat ošetřovatelskou péči a vyhodnotit ji. Obecná způsobilost: Student dokáže u pacientů s vnitřním onemocněním pracovat formou ošetřovatelského procesu – odebrat anamnézu, stanovit diagnózy, cíle, kritéria, naplánovat intervence, realizovat ošetřovatelský plán a provést jeho zhodnocení. Kompetence: Student získá schopnost pracovat metodou ošetřovatelského procesu u pacientů s vnitřním onemocněním.
Syllabus (in Czech)
 • Ošetřovatelská péče o pacienty s onemocněním ledvin, infekce močových cest, urolitiáza, nádory ledvin. 2. Ošetřovatelská péče o pacienty s onemocněním ledvin, akutní selhání ledvin, chronické selhání ledvin, transplantace ledvin). 3. Ošetřovatelská péče o pacienty s poruchami metabolismu a výživy (porucha acidobazické rovnováhy a její léčba, poruchy vodního elektrolytového hospodářství, metabolické kostní nemoci, porfyrie, poruchy metabolismu purinů). 4. Ošetřovatelská péče o pacienty s poruchami metabolismu a výživy (obezita, diabetes mellitus). 5. Ošetřovatelská péče o pacienty s endokrinologickým (onemocnění štítné žlázy a příštitných tělísek (hyperthyreóza, hypothyreósa, hyperparathyreoza, hypoparathyreosa). 6. Ošetřovatelská péče o pacienty s chorobami revmatologickými (difúzní choroby pojivové tkáně, spondylartritidy, osteoartróza, dna, infekční artritidy, nádory pohybového aparátu). 7. Ošetřovatelská péče o pacienty s chorobami imunologicky podmíněnými chorobami (imunodeficience, autoimunní choroby – lupus erytromatodes, revmatoidní artritida, vaskulitidy postihující malé a velké cévy, alergická onemocnění). 8. Akutní otravy (obecné zásady terapie akutních stavů, přehled antidot, intoxikace chemickými látkami, houbami, rostlinami, průmyslovými výrobky chemické povahy). 9. Hematologie (anemie, leukémie, Hodgkinova choroba, hemofilie, diseminovaná intravaskulární koagulace). 10. Některé infekční onemocnění v praxi (parvovirové infekce, malárie, infekce způsobené salmonelami, bacilární úplavice, tularémie, botulismus, alimentární intoxikace, chřipka aj.).
Literature
  required literature
 • NAVRÁTIL, L. and KOLEKTIV. Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. 2., zcela přepracované a doplněné vydání. raha: Grada Publishing, 2017. 559 pp. ISBN 978-80-271-0210-5. info
 • ŠTÍPAL, R. a kol. Základy vnitřního lékařství 2. Opava: SLU, 2012. ISBN 978-80-7248-733-2. info
 • VOROSOVÁ, G. Ošetrovateľský proces v internom ošetrovateľstve. Martin: Osveta, 2011. ISBN 9-788-0806-3358-5. info
 • ČEŠKA, R. Interna. Praha: Triton, 2010. ISBN 978-80-7387-423-0. info
 • HERDMAN, T. H. NANDA International Ošetřovatelské diagnózy. Definice a klasifikace 2009-2011. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3423-1. info
  recommended literature
 • ŠPINAR, J. Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1749-4. info
 • NAVRÁTIL, L. a kol. Vnitřní lékařství. Pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2319-8. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, cvičení.
Assessment methods (in Czech)
Požadavky ke splnění zápočtu: 80 % účast studenta na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností). Požadavky k zápočtu: Návrh ošetřovatelského plánu pro pacienta s vybraným interním onemocněním. Písemný test, minimálně 80 % úspěšnost. Požadavky ke zkoušce: Ústní zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 9př+5cv+36sam/sem.

 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/summer2024/UNZSRD038