UNZSRD039 Nursing Care in Surgical Disciplines Medicine 2

Faculty of Public Policies in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
0/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Guaranteed by
MUDr. Matúš Peteja, Ph.D.
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými klinickými stavy a onemocněními v chirurgických oborech. Předmět popisuje příznaky, symptomy a léčbu u jednotlivých chirurgických stavů a předkládá komplexní ošetřovatelskou péči u vybraných chirurgických onemocnění. Student se po absolvování předmětu bude orientovat v problematice chirurgického ošetřovatelství, bude schopen u jednotlivých klinických stavů poskytnout ošetřovatelskou péči.
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti: Student umí charakterizovat příznaky, symptomy a léčbu u vybraných chirurgických onemocnění (př. onemocnění žaludku, duodena, slinivky břišní aj.). Umí definovat specifika chirurgických zákroků a pooperační péči. Odborné dovednosti: Student je schopen u jednotlivých klinických chirurgických stavů naplánovat a poskytnout péči metodou ošetřovatelského procesu. Obecná způsobilost: Student dokáže u chirurgických onemocnění samostatně sestavit ošetřovatelskou anamnézu, diagnostikovat ošetřovatelské problémy, naplánovat péči a vyhodnotit očekávané výsledky ve změně zdravotního stavu pacienta. Kompetence: Student si získanou schopnost, pracovat metodou ošetřovatelského procesu u chirurgicky nemocných pacientů bude v dalším studiu a klinické praxi ověřovat, zdokonalovat a prohlubovat.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Hrudní chirurgie: úrazy a klinické stavy, 2. speciální předoperační příprava, specifika hrudních operací, 3. rizika a komplikace v průběhu a po operaci. 4. Cévní chirurgie a kardiochirurgie: klinické stavy, speciální předoperační péče, specifika cévní chirurgie a kardiochirurgie, rizika a komplikace v průběhu a po operaci. 5. Chirurgie prsu: klinické stavy, speciální předoperační příprava, chirurgické výkony, rizika a komplikace v průběhu a po operaci. 6. Operace endokrinních žláz-štítná žláza a nadledviny: klinické stavy, speciální předoperační příprava, operační výkony, rizika a komplikace v průběhu a po operaci. 7. Urologie: klinické stavy a traumata, speciální předoperační příprava, urologické výkony: na ledvinách, na močových cestách; rizika a komplikace v průběhu a po operaci. 8. Kardiochirurgie: klinické stavy, speciální předoperační příprava, poloha pacienta v průběhu operace, anestezie, 9.Kardiochirurgické výkony: koronární arteriální bypass, 10.Výkony na chlopních, rizika a komplikace v průběhu a po operaci.
Literature
  required literature
 • HERDMAN, T. Heather and Shigemi KAMITSURU. Ošetřovatelské diagnózy: definice & klasifikace : 2018-2020. 11. vydání. raha : Grada Publishing, 2020. 518 pp. ISBN 978-80-271-0710-0. info
 • ČOUPKOVÁ, H., P. MARCIÁN and V. MARCIÁNOVÁ. šetřovatelství v chirurgii I: 2., přepracované a doplněné vydání. Praha : Grada,, 2019. 276 pp. ISBN 978-80-247-2900-8. info
 • JANÍKOVÁ, E., ZELENÍKOVÁ, R. Ošetřovatelská péče v chirurgii. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4412-4. info
 • MICHALSKÝ, R. Chirurgie břišní stěny, trávicí trubice a nitrobřišních orgánů pro studující ošetřovatelství. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2008. ISBN 978-80-7248-465-2. info
 • MICHALSKÝ, R., VOLFOVÁ, I. Kapitoly z obecné chirurgie pro studující ošetřovatelství. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2008. ISBN 978-80-7248-464-5. info
 • Ferko, A., Vobořil, Z., Šmejkal, K., Bedrna, J. Chirurgie v kostce. Praha: Grada, 2007. ISBN 80-247-0230-4. info
 • MIKŠOVÁ,Z., FRAŇKOVÁ,M.,HRNOVÁ,R.,ZAJÍČKOVÁ, M. Kapitoly z ošetřovatelské péče II. Praha:Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1443-4. info
  recommended literature
 • DUDA, M. a kol. Práce sestry na operačním sále. Praha: Grada Publishing, 2000. ISBN 80-7169-642-0. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, cvičení.
Assessment methods (in Czech)
Požadavky ke splnění zápočtu: 80 % aktivní účast studenta na seminářích (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností) a odevzdaní seminární práce. Požadavky k zápočtu: Písemný test minimálně 80 % úspěšnost. Návrh ošetřovatelského plánu pro pacienta s vybraným chirurgickým onemocněním. Požadavky ke zkoušce: ústní zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 9př+5cv+26sam/sem.

 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/summer2024/UNZSRD039