UNZSRD040 Nursing Care of a Child

Faculty of Public Policies in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
0/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Guaranteed by
MUDr. Dagmar Prejdová
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět seznamuje studenty se zásadami péče o dítě a příslušnými diagnostickými a ošetřovatelskými postupy. Zdůrazňuje specifika péče o dítě ve srovnání s jinými typy ošetřovatelské činnosti.
Learning outcomes (in Czech)
Odborné znalosti: Student je schopen popsat postupy a principy ošetřovatelské péče u dětí s různými typy onemocnění a úrazů. Dokáže charakterizovat ontogenetické zvláštnosti dětského věku. Odborné dovednosti: Student umí adekvátně pečovat o děti s různými typy onemocnění a úrazů, jakož i o děti zdravé. Je schopen účinně zasahovat u akutních i chronických stavů v rámci svých kompetencí. Obecná způsobilost: Student je připraven poskytovat péči dětem s různými biopsychosociálními charakteristikami a potřebami. Kompetence: Po absolvování předmětu je student způsobilý aktivně pečovat o dítě metodou ošetřovatelského procesu v rámci kompetencí daných legislativou.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Rozdělení dětského věku od kojeneckého období – zvláštnosti jednotlivých období. 2. Výživa a rovnováha tekutin a elektrolytů, poruchy vnitřního prostředí. 3. Ošetřovatelská péče u dětí s onemocněním dýchacího systému. 4. Ošetřovatelská péče u dětí s onemocněním gastrointestinálního systému. 5. Ošetřovatelská péče u dětí s onemocněním vylučovacího systému. 6. Ošetřovatelská péče u dětí s onemocněním kardiovaskulárního systému, onemocněním krve a krvetvorby. 7. Ošetřovatelská péče u dětí s onemocněním nervového systému. 8. Ošetřovatelská péče u dětí s onemocněním žláz s vnitřní sekrecí, metabolické poruchy. 9. Ošetřovatelská péče u dětí s onemocněním imunitního systému, alergie u dětí. 10. Ošetřovatelská péče u dětí s infekčním onemocněním. 11. Ošetřovatelská péče u dětí v akutních a život ohrožujících stavech. 12. Organizace péče o dítě. Charta práv hospitalizovaného dítěte. Kompetence všeobecné a dětské sestry při ošetřování dítěte. Specifika práce sestry na dětském oddělení. 13. Specifika ošetřovatelské péče a potřeby dítěte v jednotlivých fázích psychomotorického vývoje. Hodnocení růstu a vývoje dítěte. 14. Vitální funkce dítěte, jejich měření a hodnocení. 15. Potřeby výživy dítěte v jednotlivých obdobích jeho vývoje. Hodnocení výživy. 16. Hygienická péče o dítě. 17. Prevence v pediatrii. Problematika výchovy dítěte, herní aktivity, spolupráce s herním terapeutem. 18. Podávání léků u dětí.
Literature
  required literature
 • SIKOROVÁ, L. Dětská sestra v primární a komunitní péči. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3592-4. info
 • SIKOROVÁ, L. Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3593-1. info
 • SLEZÁKOVÁ, L. a kol. Ošetřovatelství v pediatrii. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3286-2. info
 • HLADÍK, M. Dětské lékařství pro studenty ošetřovatelství. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2008. ISBN 980-7248-472-0. info
 • SEDLÁŘOVÁ, P. a kol. Základní ošetřovatelská péče v pediatrii. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-1613-8. info
  recommended literature
 • FENDRYCHOVÁ, J. Základní ošetřovatelské postupy v péči o novorozence. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3940-3. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, cvičení.
Assessment methods (in Czech)
Podmínkou udělení zápočtu je povinná účast na výuce s minimální prezencí 80 %, studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností. Požadavky k zápočtu: vypracování ošetřovatelského plánu péče o dítě. Zkouška: písemný test, minimální úspěšnost 80 %.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 12př+18sam/sem.

 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/summer2024/UNZSRD040