UNZSRD071 English for General Nursing 2

Faculty of Public Policies in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Recommended Type of Completion: z (credit). Other types of completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Markéta Skalná, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Markéta Skalná, Ph.D.
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( FVP ) && TYP_STUDIA ( C )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je prohloubit a rozvinout komunikační dovednosti v anglickém jazyce (psané i mluvené), seznámit studenty s dalšími situacemi, které mohou nastat při výkonu povolání všeobecné zdravotní sestry. Předmět zahrnuje procvičování základních jazykových dovedností (především speaking, dále listening, reading, a translation) s důrazem na porozumění odbornému textu a schopnost komunikovat v situacích specifických pro zdravotnické profese. Předmět navazuje na English for General Nursing 1.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Pohotovost a zranění (příjem, běžná zranění a situace) 2. První pomoc (u dospělých, u dětí) 3. Specifická zdravotní péče (starší lidé, obézní pacienti, mentalní postižení) 4. Dětský pacient (specifika, dětské nemoci, komunikace s dětským pacientem a rodiči) 5. Komunikace se členy rodiny pacienta (diagnóza, prognóza, propuštění pacienta do domácí péče) 6. Multikulturní přístup (etnická specifika v péči, při hospitalizaci) 7. Zamyšlení nad zdravým životním stylem 8. Zdravotní systém v České Republice a v zahraničí 9. Shrnutí (interaktivní nácvik situací) 10. Studentské prezentace
Literature
  required literature
 • PARKINSON,J., BROOKER, CH. Angličtina pro sestry. Praha: Grada Publishing,, 2005. ISBN 80-2471-282-2. info
 • TOPILOVÁ, V. Medical English = Angličtina pro zdravotníky. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2001. ISBN 80-7311-001-6. info
  recommended literature
 • ADAMCZYK, R. Anglický jazyk III. Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • ADAMCZYK, R. Anglický jazyk IV. Distanční studijní opora a e-learningový kurz. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. URL info
 • Lékařský slovník: anglicko-český a česko-anglický [CD-ROM]. Brno: Lingea Lexicon 5, 2009. ISBN 978-80-87062-58-6. info
 • ADAMCZYK, R. Slovník zdravotnických zkratek (lékařských, ošetřovatelských a příbuzných). Praha: Triton, 2005. ISBN 80-7254-680-5. info
Teaching methods (in Czech)
Demonstrace dovednost, prezentace, cvičení, výklad.
Assessment methods (in Czech)
Předmět je ukončen zápočtem, který proběhne formou seminární prezentace - zadané zdravotnické téma zpracované formou PPT nebo frontální/interaktivní ústní prezentace. Podmínkou udělení zápočtu je nejméně 80% účast na výuce.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 6cv+10sam/sem.
The course is also listed under the following terms Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2024, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/summer2024/UNZSRD071