UNZSRD024 Základy biochemie

Faculty of Public Policies in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Zdeňka Zipser Rybaříková (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Lenka Stanovská
Institute of Paramedical Health Studies - Faculty of Public Policies in Opava
Contact Person: Mgr. Veronika Slováček Hagenová
Timetable
Fri 6. 10. 8:55–12:10 NK01
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( FVP ) && TYP_STUDIA ( C )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit s postavením tohoto oboru mezi ostatními obory v medicínské praxi. Je kladem důraz nejen na klinicko-biochemické vyšetření jednotlivých orgánů, ale jsou zařazeny též kapitoly týkající se analýz plazmatických bílkovin, sacharidů, lipidů a z toho vyplývajících metabolických poruch lidského organismu. Samostatně je probírán počátek laboratorního procesu, tzn. odběr biologického materiálu a preanalytické vlivy na výsledek laboratorního vyšetření. Předmět popisuje stručně základní parametry laboratorních stanovení a také základ klinické praxe se snahou o pochopení základních metabolických souvislostí mezi těmito dvěma obory a o správnou interpretaci laboratorních výsledků. Student se po absolvování předmětu bude orientovat v možnostech laboratorních analýz jednotlivých kompartmentů lidského organizmu, tyto však zdaleka nepostihují celý obsah klinické biochemie, jedná se jen o vybrané kapitoly pojednávající o nejdůležitějších a nejvíce stanovovaných analytech v klinické laboratorní praxi.
Learning outcomes (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit s postavením tohoto oboru mezi ostatními obory v medicínské praxi. Je kladem důraz nejen na klinicko-biochemické vyšetření jednotlivých orgánů, ale jsou zařazeny též kapitoly týkající se analýz plazmatických bílkovin, sacharidů, lipidů a z toho vyplývajících metabolických poruch lidského organismu. Samostatně je probírán počátek laboratorního procesu, tzn. odběr biologického materiálu a preanalytické vlivy na výsledek laboratorního vyšetření. Předmět popisuje stručně základní parametry laboratorních stanovení a také základ klinické praxe se snahou o pochopení základních metabolických souvislostí mezi těmito dvěma obory a o správnou interpretaci laboratorních výsledků. Student se po absolvování předmětu bude orientovat v možnostech laboratorních analýz jednotlivých kompartmentů lidského organizmu, tyto však zdaleka nepostihují celý obsah klinické biochemie, jedná se jen o vybrané kapitoly pojednávající o nejdůležitějších a nejvíce stanovovaných analytech v klinické laboratorní praxi.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Preanalytické vlivy na laboratorní vyšetření. Odběr biologického materiálu. 2. Laboratorní diagnostika jater a žlučových cest. Laboratorní diagnostika ledvin a močových cest. 3. Laboratorní diagnostika GIT. Laboratorní diagnostika kostního systému. 4. Laboratorní diagnostika srdce. 5. Laboratorní diagnostika zhoubných novotvarů. 6. Metabolismus bílkovin. Metabolismus lipidů. Metabolismus sacharidů. 7. Endokrinní systém. 8. Metabolismus vody, iontů a stopových prvků. Základy acidobazické rovnováhy (ABR). Vitamíny. 9. Laboratorní diagnostika těhotenství. 10. Základy instrumentální analýzy.
Literature
  required literature
 • ŠTERN, P. a kol. Obecná a klinická biochemie. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1025-2. info
 • RACEK, J. Klinická biochemie. Praha:Galén, 2006. ISBN 80-7262-324-9. info
 • ČERMÁKOVÁ, M., ŠTĚPÁNOVÁ, J. Klinická biochemie. Brno: NCO NZO, 2005. ISBN 9788070134245. info
  recommended literature
 • ZIMA, T. a kol. Laboratorní diagnostika. Praha: Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-372-3. info
Teaching methods (in Czech)
Cvičení.
Assessment methods (in Czech)
80 % účast na cvičeních (studentovi, který se z vážných důvodů nemohl povinné výuky zúčastnit, vyučující určí náhradní způsob splnění studijních povinností). Požadavky k ukončení předmětu: splnění závěrečného testu, minimálně 80 % úspěšnost.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 4př+12sam/sem.
The course is also listed under the following terms Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fvp/winter2023/UNZSRD024