CVABKKKO Crisis communication

School of Business Administration in Karvina
Winter 2023
Extent and Intensity
16/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Hanne-Lore Bobáková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Hanne-Lore Bobáková, Ph.D.
Department of Tourism and Leisure Activities - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
Timetable
Fri 13. 10. 15:35–17:10 B101, Fri 10. 11. 15:35–17:10 B101, Fri 8. 12. 15:35–17:10 B101
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 30 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 37/30, only registered: 10/30
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty: -s teoretickými znalostmi o krizové komunikaci a potřebami lidí v krizových situacích, seznamit studenty s typickými reakcemi lidí v krizových situacích a druhy vyjednávání a upozornit je na specifika mediální komunikace. Teoretické znalosti předmětu mají vyústit v konkrétní ústní projev studenta.
Learning outcomes (in Czech)
-identifikace krizové komunikace, -identifikace potřeb lidí při mimořádné situaci, -popsat průběh traumatického stresu, -umět naslouchat lidem v mimořádných situacích, -umět řešit konfliktní situace, -bránit se manipulacím, -umět asertivně komunikovat, umět předcházet konfliktům.
Syllabus
  • 1. Krizová komunikace, krize a její následky Podstata, definice, psychologie krizových situací, souvislost s jinými vědnými disciplínami. Vývoj, typy krizí, okolnosti vzniku. 2. Potřeby a reakce lidí v krizových situacích, dobrá pověst organizace Druhy emočních stavů a jejich odraz v konkrétní komunikační situaci. Dynamika potřeb a zájmů v krizové situaci, pověst jako komunikační filtr. 3. Zaměstnanci v krizové komunikaci, internetová krizová komunikace Správné nastavení krizové komunikace v krizové situaci. Krizová webová stránka, úloha sociálních médií. 4. Asertivní komunikace, vyjednávání v krizových situacích Charakteristika, definice, praktické příklady. Podstata vyjednávání, druhy vyjednávání, praktické příklady. 5. Mediální komunikace v krizových situacích, krizová komunikace v nátlakových situacích Role, význam, praktické příklady. Podstata, druhy, praktické příklady. 6. Krizová komunikace v sociální oblasti, krizová komunikace ve složitých životních situacích Druhy, způsoby zvládání, aspekty ohrožení. Podstata, druhy, praktické příklady. 7. Příprava konkrétního mediálního výstupu Nácvik mediálního prohlášení a vystoupení v různých médích.
Literature
    required literature
  • BOBÁKOVÁ, Hanne-Lore and Janusz KARPETA. Krizová komunikace: Distanční studijní text (Crisis communication). 1st ed. Karviná: SLU OPF, 2019. 131 pp. ISBN 978-80-7510-378-9. info
    recommended literature
  • Vymětal, Š. Krizová komunikace a komunikace rizika. Praha, 2009. info
Teaching methods
class discussion, group projects, presentations
Assessment methods
Povinná účast na seminářích 60 %, diskuze na seminářích, průběžný ústní test (20 % hodnocení), průběžný písemný test (20 % hodnocení), závěrečný zápočtový test (60 % hodnocení).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 16 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Winter 2019, Winter 2021, Winter 2022.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2023/CVABKKKO