CVABKNJ4 German for Academic Purposes 4

School of Business Administration in Karvina
Winter 2021
Extent and Intensity
0/0/12. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Hanne-Lore Bobáková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Hanne-Lore Bobáková, Ph.D.
Department of Tourism and Leisure Activities - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: PhDr. Janusz Karpeta, Ph.D.
Timetable of Seminar Groups
CVABKNJ4/01: Fri 22. 10. 11:25–13:50 A111, Fri 26. 11. 11:25–13:50 A111, H. Bobáková
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K ) && ( CVABKNJ2 Professional German 2 || CVABPNJ2 Professional German 2 )
Student si může zapsat část 4., má-li splněny části 1., 2. a 3., případně studuje-li současně části 3. a 4.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 4 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/4, only registered: 0/4
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Po absolvování předmětu úspěšný student dosáhne úrovně B 2 (SERR). Předmět je zaměřen především na šest vybraných kapitol z oblasti ekonomie, firem, zaměstnanosti a nezaměstnanosti, trhu, marketingu, bank a peněz. V rámci přednášek se studenti budou zdokonalovat ve výkladu pojmů a gramatiky typické pro odborný jazyk. Pozornost bude rovněž zaměřena na odbornou slovní zásobu, definice a fráze, včetně schémat, grafů a dalších tabulek pro snadné zapamatování pojmů v cizím jazyce a současně pro strukturování znalostí ekonomické problematiky vůbec. Dále studenti budou v rámci přednášek aktivně pracovat s odborným textem jak v oblasti obsahové, tak gramatické, lexikální a překladové. Důraz bude také kladen na jazykové dovednosti čtení, psaní a mluvení ve výše uvedených ekonomických tématech.
Syllabus
 • Content:
  1. Needs
  2. The economic cycle
  3. Goods
  4. Legal forms of companies
  5. The labor factor of production
  6. The salary
  7. Unemployment
  8. The market
  9. The marketing
  10. Prices
  11. Distribution channels
  12. Banks
  13. The stock exchange
Literature
  required literature
 • Höppnerová Věra. Wirtschaftsdeutsch Aktuell. Praha, 2010. ISBN 978-80-86929-58-3. info
 • Fearns, A., Lévi-Hillerich. Kommunikation in der Wirtschaft. Plzeň: Fraus, 2009. ISBN 978-80-7238-893-6. info
 • Eismann, V. Wirtschafts-Kommunikation. Berlin und München: Langenscheidt, 2004. ISBN 3-468-90471-1. info
 • HÖPPNEROVÁ, V. Němčina v hospodářství. Praha: Ekopress, 2001. ISBN 80-86119-12-2. info
 • Riegler-Poyet, M. und Koll. Das Testbuch Wirtschaftsdeutsch. Berlin und München: Langenscheidt, 2000. ISBN 3-468-49846-2. info
 • Berger, J. a kol. Česko-německy a německo-česky hospodářský slovník. Praha, 1998. ISBN 80-85784-29-7. info
  recommended literature
 • Bobáková, H.L., Mozielowská, K. Cvičebnice profesní němčiny 1. Karviná, 2011. ISBN 978-80-7248-642-7. info
 • Bobáková, H.L., Mozielowská, K. Slovník profesní němčiny. Karviná, 2011. ISBN 978-80-7248-641-0. info
Teaching methods
Skills demonstration
Assessment methods
Combined exam
EXAM
Language of instruction
German
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Seminář 12 HOD/SEM.
Teacher's information
ActivityDifficulty [h]
Konzultace6
Ostatní studijní zátěž18
Seminář6
Zápočet30
Summary60
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Summer 2015, Winter 2015, Summer 2016, Winter 2016, Summer 2017, Winter 2017, Summer 2018, Winter 2018, Summer 2019, Winter 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2021/CVABKNJ4