CVABPCTR Trends in Travel and Tourism

School of Business Administration in Karvina
Summer 2023
Extent and Intensity
1/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Klára Václavínková (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
Department of Tourism and Leisure Activities - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
Timetable
Tue 10:35–11:20 VD110
 • Timetable of Seminar Groups:
CVABPCTR/01: Mon 10:35–11:20 VD110, K. Václavínková
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P ) && ROCNIK ( 3 )
Předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 34 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 16/34, only registered: 2/34
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou trendů v cestovním ruchu. Vysvětlit využití trendů do nabídky produktu podniku cestovního ruchu, orientovat se v zařazení jednotlivých trendů dle určitého členění, specifikovat jednotlivé trendy počínaje golfem, přes gastroturismu, Geocashing, Couch Surfing až po trendy nabídky a poptávky v mezinárodním cestovním ruchu.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat jednotlivé trendy v cestovním ruchu;
- specifikovat trendy dle forem využití krajiny;
- specifikovat trendy z pohledu motivace účastníků;
- specifikovat trendy z pohledu potřeb cílových skupin;
- specifikovat další trendy jako například montánní turismus;
- popsat regionální trendy mezinárodního cestovního ruchu;
- aplikovat trendy do nabídky produktů podniků cestovního ruchu;
Syllabus (in Czech)
 • 1. Trendy v cestovním ruchu
  Trendy a jejich vývoj v cestovním ruchu, vyhledávaní a implementace trendů do nabídky. Postup při sestavování úspěšného produktu.
  2. Nové formy využití krajiny v cestovním ruchu
  Chatařství a chalupářství, golf, cykloturistika, agroturistika, hipoturistika, glamping, skanzeny. Sportovní areály a adrenalinový cestovní ruch.
  3. Trendy z pohledu motivace účastníků
  Gastronomický cestovní ruch, léčebný turismus, DarkTourism, dobrodružný cestovní ruch, event turismus, svatební turistika, filmový turismus, kosmická turistika, Voluntarismus, náboženský cestovní ruch, Geocashing.
  4. Trendy z pohledu potřeb cílových skupin
  Cestovní ruch seniorů a cestování osob se zdravotním postižením, cestovní ruch sexuálních menšin, cestovní ruch zaměřený na segment LOHAS, cestovní ruch košer a halal, YouthTravel, generace Y, dovolená pro jednotlivce, dámské individuální cestování.
  5. Další trendy cestovního ruchu
  Industriální cestovní ruch, montánní turistika, poznávací turistika, aktivní a dobrodružné výlety, Evropa na otočku, odpovědný cestovní ruch, asketická dovolená, Responsible Travel, Couch Surfing. Využití mobilních aplikací a internetu v cestovním ruchu.
  6. Trendy cestovního ruchu podle Vize 2020
  Prognóza vývoje mezinárodního cestovního ruchu, regionální trendy mezinárodního cestovního ruchu, klíčové trendy nabídky a poptávky v mezinárodním cestovním ruchu i v regionech.
Literature
  required literature
 • KRAČMÁR, S. a kol., 2019. Kulinářský cestovní ruch - vybrané kapitoly. Praha: Key Publishing. ISBN 978-80-7418-315-7.
 • PELLEŠOVÁ, Pavlína. Trendy v cestovním ruchu: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2018. 182 pp. ISBN 978-80-7510-302-4. info
 • GOELDNER, CH. R. and J. R. B. RITCHIE. Cestovní ruch: principy, příklady, trendy. Brno: BizBooks, 2014. ISBN 978-80-265-0298-2. info
 • Kotíková, H. Nové trendy v nabídce cestovního ruchu. Praha, 2013. info
  recommended literature
 • MICHELLI, J. A., 2020. The airbnb way: 5 Leadership Lesson for Ignitings Growth Through Loyalty. Community, and Belonging. New York: MC Graw Hill. ISBN 978-1-260-45544-1.
 • BUSULWA, R., N. EVANS, A. OH and M. KANG, 2021. Hospitality management and Digital Transformation. Routledge. ISBN 978-0-367-3452-1.
 • PALÁTKOVÁ, M. Mezinárodní turismus. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grad, 2013. ISBN 978-80-247-4862-7. info
 • JAKUBÍKOVÁ, D. Marketing v cestovním ruchu. Praha:Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4209-0. info
 • CONRADY, R. and M. BUCK. Trends and issues in globaltourism. Heidelberg: Springer, 2011. ISBN 978-3-642-17766-8. info
 • KOTÍKOVÁ, H. a E. SCHWARTZHOFFOVÁ. Nové trendy v pořádání akcí a událostí (events) v cestovním ruchu. Praha: MMR ČR, 2008. ISBN 978-80-87147-04-7. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška seminář individuální konzultace demonstrace dovedností
Assessment methods (in Czech)
- účast na seminářích – 10 % hodnocení, - zpracování a prezentace seminární práce – 20 % hodnocení, - písemný test – 70 % hodnocení
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 2019, Summer 2020, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2023/CVABPCTR