EVSBKMAP Multicultural Aspects of Social Care

School of Business Administration in Karvina
Winter 2023
Extent and Intensity
16/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Lubomír Nenička, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Lubomír Nenička, Ph.D.
Departament of Economics and Public Administration - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Timetable
Fri 6. 10. 13:55–15:30 A206, Fri 3. 11. 13:55–15:30 A206, Fri 1. 12. 13:55–15:30 A206
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 27 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 12/27, only registered: 2/27
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The goal of the course is to show the connection between the cultural differences and the social policy. The course deals with the development of the migration policy in Europe, in Czechoslovakia and in the Czech Republic. The course focuses on the understanding of intercultural differences and it importance for providing of the social care in the Czech Republic.
Learning outcomes
Student will be able:
- to explain the phenomenon of the multiculturalism and it connection with the social policy;
- to describe the development of main features of the migration policy in Europe and in the Czech Republic;
- to characterise the most important ethnic and national groups in the Czech Republic;
- to explain the importance of the cultural competencies in social care;
Syllabus
 • Social Policy and Culture - Basic Terms and Approaches
 • Multiculturalism and its changes
 • Theoretical Aspects of the Migration
 • Development of the Migration Policy in Europe and in the Czech Republic
 • Social Integration of members of ethnic groups and foreigners in the Czech Republic
 • Characteristic of main ethnic and national groups in the Czech Republic
 • Multicultural Approaches in the Social Care.
Literature
  required literature
 • NENIČKA, Lubomír. Multikulturní aspekty sociální péče: Distanční studijní text (Multicultural aspects of social care: Distance learning study materials). 1st ed. Karviná: Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2019. 140 pp. ISBN 978-80-7510-363-5. info
  recommended literature
 • BADE, J. Klaus. Evropa v pohybu. Evropské migrace dvou staletí. Praha, 2005. info
 • BARŠOVÁ, A. - BARŠA, P. Přistěhovalectví a liberální stát: Imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku. Brno, 2005. info
 • HOFSTEDE, G. a HOFSTEDE, G. J. Kultury a organizace: software lidské mysli: spolupráce mezi kulturami a její důležitost pro přežití. Praha: Linde, 2007. ISBN 978-80-86131-70-2. info
 • PRŮCHA, J. Multikulturní výchova - Příručka (nejen) pro učitele. Praha: Triton, 2011. ISBN 9788073875022. info
 • TOMEŠ, I. Obory sociální politiky. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-868-5. info
 • TRBOLA,R., RÁKOCZYOVÁ, M. Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR I. Brno: Baristel Principal, 2011. ISBN 978-80-87474-19-8. info
Teaching methods
Lectures, case studies
Assessment methods
Written test (60% of correct answers is needed to pass)
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 16 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Winter 2019, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2023/EVSBKMAP