EVSBKVEP External Economic Environment

School of Business Administration in Karvina
Summer 2023
Extent and Intensity
16/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. (lecturer)
Ing. Eva Kotlánová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.
Departament of Economics and Public Administration - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Dr. Ing. Ingrid Majerová
Timetable
Sat 11. 3. 8:05–9:40 AULA, Sat 1. 4. 8:05–9:40 AULA, Sat 13. 5. 8:05–9:40 AULA
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 150 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 82/150, only registered: 0/150
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • 1. Měřítko hospodářské úspěšnosti země - hrubý domácí produkt
  Hospodářský výkon země a jeho měření pomocí HDP. Ekonomická síla a vyspělost země. Ekonomický růst a jeho dopad na životní úroveň obyvatel.
  2. Hospodářské výpočty, makroekonomické indexy
  Indexy, časové a prostorové srovnání. Reálné a nominální veličiny. Výpočet a význam temp růstu, průměrné veličiny. Interpretace makroekonomických ukazatelů v podmínkách české a evropské ekonomiky.
  3. Peníze, ceny a cenová hladina, inflace
  Peníze a jejich role v ekonomice. Ceny v ekonomice a cenová hladina. Inflace, její měření, vznik a její vliv na jednotlivé ekonomické subjekty a na ekonomiku jako celek. Bankovní soustava a tvorba peněz.
  4. Trh práce a nezaměstnanost
  Skupiny obyvatel dle ekonomické aktivity. Nezaměstnanost, její příčiny, typy a vliv na ekonomiku. Přístup státu k řešení problému nezaměstnanosti. Politika zaměstnanosti a její dopad na pracovní sílu a firmy.
  5. Makroekonomický model (model AS-AD)
  Vliv agregátní poptávky a jejích složek na výkon ekonomiky a zaměstnanost. Vliv agregátní nabídky a externích efektů na výkon ekonomiky a zaměstnanost. Hospodářský cyklus a souvislosti s chováním ekonomických subjektů.
  6. Úloha vlády a centrální banky v ekonomice
  Úloha vlády a její možnosti vlivu na ekonomiku. Fiskální politika. Centrální banka a její role v ekonomice a dopad monetární politiky na ekonomické subjekty.
  7. Vzájemné ekonomické vztahy zemí
  Mezinárodní obchod a další ekonomické vztahy mezi zeměmi. Měnový kurz, cla, kvóty a další možnosti, jak ovlivnit zahraniční obchod. Mezinárodní pohyb kapitálu, domácí a zahraniční kapitál a jeho vliv na ekonomiku.
  8. Ekonomická integrace
  Vzájemná ekonomická propojenost a závislost zemí. Globálnost ekonomiky. Ekonomická integrace a její dopad na ekonomiku. Evropská unie, náklady a přínosy členství České republiky v Evropské unii.
Literature
  required literature
 • PELLEŠOVÁ, P. Obecná ekonomie II. SU OPF, 2014. ISBN 978-80-7248-959-6. info
  recommended literature
 • TVRDOŇ, M. Evropská unie. Karviná: SU OPF, 2014. ISBN 978-80-7510-080-1. info
 • LINDAUER, J. Macroekonomics. Bloomington: Claremont-Howard, 2012. ISBN 978-1475962406. info
 • MANKIW, N. G. Zásady ekonomie. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-7169-891-3. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 16 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2023/EVSBKVEP