FIUBKAUD Audit

School of Business Administration in Karvina
Winter 2023
Extent and Intensity
16/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Isabella Žůrková (lecturer)
doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D. (assistant)
Guaranteed by
doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D.
Department of Finance and Accounting - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Timetable
Sat 7. 10. 13:55–15:30 B207, Sat 4. 11. 13:55–15:30 B207, Sat 2. 12. 13:55–15:30 B207
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K ) && ROCNIK ( 3 )
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 40 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 23/40, only registered: 6/40
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou a právní úpravou auditorské činnosti v České republice, objasnit význam, charakteristiku a rozdíl mezi externím a interním auditem, včetně jejich principů a základních úkolů. Představit profesi externího auditora a interního auditora, Komoru auditorů ČR a Institut interních auditorů. Předmět má také za úkol přiblížit studentům proces a jednotlivé fáze ověření účetní závěrky, vedení auditorského spisu, sestavení auditorské zprávy a pochopit celkový význam auditu, jako auditu operací, ne jen jeho zaměření na účetní závěrku.
Syllabus
 • 1. Audit and auditor in the Czech Republic and Europe
  Definition of the legal framework, development and future prospects. Audit regulation in the Czech Republic and Europe. Status of the auditor and qualification requirements. Chamber of Auditors in the Czech Republic. Code of ethics and auditor's responsibility
  2. International auditing standards and application clauses issued by the Czech Chamber of Auditors
  Negotiation of terms of audit engagements, quality control of audit of financial statements, auditor procedures related to fraud in audit of financial statements, audit planning. Interpretation of individual application clauses.
  3. Audit subject and outputs
  Auditor's report, review, special purpose report, audit of reporting packages.
  4. Basic procedures for auditing financial statements and documentation of the auditor's work (auditor's file).
  Audit methods, testing, audit selection.
  5. The different phases of the audit of financial statements.
  Preparation of the auditor's file, obtaining basic information about the financial statements being audited, the company, the group to which the company whose financial statements are being audited belongs. Internal control system. Determination of risk areas of the financial statements and their verification.
  6. Auditing of individual parts of the financial statements.
  The process of obtaining and evaluating evidential information. Preparation of the documentation for the auditor from the perspective of the entity. Final evaluation of the data obtained and its processing.
  7. The auditor's report as the final output of the audit of the financial statements
  Legislation and report templates in Czech and English. Types of auditor's reports.
Literature
  required literature
 • Auditorské směrnice, Mezinárodní auditorské standardy a Etický kodex KAČR. info
 • Auditorský zkušební řád KAČR. info
 • MÜLLEROVÁ, Libuše and Michal ŠINDELÁŘ. Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích. In Účetnictví a daně. První vydání. 207 stran. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-5806-0. info
 • ÚZ Účetnictví - aktuální soubor předpisů pro jednoduché a podvojné účetnictví podnikatelů. Ostrava: Sagit. info
 • Zákon č. 254/2000 Sb. o auditorech, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 586/1991 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. info
 • KRÁLÍČEK, V. and l. MÜLLEROVÁ. Auditing pro manažery aneb jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem. 3rd ed. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-768-4. info
  recommended literature
 • Časopisy: Účetnictví, Ekonom, Auditor. info
 • CHIAPPETTA, B., WILD, J. J. Financial and Managerial Accounting. Madison: McGraw Hill Higher Educations, Universi, 2007. ISBN 13: 978-0-07-3526. info
Teaching methods
Skills demonstration
Assessment methods
Credit
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 16 HOD/SEM.
Teacher's information
Activity Difficulty [h]
Konzultace 6
Ostatní studijní zátěž 103
Přednáška 6
Zápočet 30
Summary 145
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2023/FIUBKAUD