FIUNKMDS Mezinárodní zdanění a daňové systémy

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2024
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Beata Blechová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Beata Blechová, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Rozvrh
Pá 1. 3. 8:05–9:40 A211, Pá 22. 3. 8:05–9:40 A211, Pá 19. 4. 8:05–9:40 A211
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 42/60, pouze zareg.: 2/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Záměrem předmětu je seznámit studenty s daňovými souvislostmi zapojení ČR do mezinárodních hospodářských struktur a s harmonizací právních norem ČR s normami EU vymezujícími problematiku daní. Úspěšným absolvování předmětu bude student schopen porozumět problematice harmonizace daní v EU a daňové konkurenci. Osvojí si oblast dvojího zdanění, bude schopen vysvětlit a prakticky uplatnit techniky výběru daně a režimy zdanění příjmů rezidentů a nerezidentů ČR, vytvořit si reálný obraz o daňové optimalizaci. Studenti budou rovněž seznámeni s právními nástroji EU v oblasti přímých i nepřímých daní.
Osnova
 • 1. Geneze daní
  2. Charakteristika a vývoj daňové politiky EU
  3. Daňové systémy zemí EU a ukazatele mezinárodního daňového srovnávání
  4. Evropské daňové právo
  5. Univerzální spotřební daně - DPH v zemích EU a jejich harmonizace
  6. Selektivní daně ze spotřeby v zemích EU a jejich harmonizace
  7. Harmonizace daní z příjmů právnických osob
  8. Individuální důchodové daně v zemích EU
  9. Problematika silniční daně v EU
  10. Zdanění majetku v zemích EU
  11. Konvence k zamezení dvojímu zdanění
  12. Mezinárodní spolupráce v oblasti daňové správy
  13. Daňová optimalizace
Literatura
  povinná literatura
 • SKALICKÁ, H. Mezinárodní daňové vztahy. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-400-3. info
 • KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-841-3. info
 • Blechová, B. Daně a daňová politika EU, studijní opora. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-826-1. info
 • Široký, J. Daně v Evropské unii. Praha: Linde, 2013. ISBN 978-80-7201-925-0. info
  doporučená literatura
 • Daňové a zákony a předpisy související - v aktuálním znění. info
 • www.euroskop.cz/8917/sekce/zakladajici-smlouvy/. info
 • NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-. info
 • Sojka, V. Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů. Praha: Wolters Kluwer, 2013. ISBN 978-80-7478-035-6. info
 • BLECHOVÁ, B. Nepřímé daně v procesu přípravy ČR na členství v EU. Karviná: SU OPF, 2000. ISBN 80-7248-089-8. info
Metody hodnocení
známka
Informace učitele
Požadavky na studenta průběžný test, samostatně zpracovaný úkol
Hodnotící metody: Samostatně zpracovaný úkol (10 % hodnocení), průběžný test (30 % hodnocení), kombinovaná zkouška (60 % hodnocení)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2024/FIUNKMDS