FIUNKMDS Mezinárodní zdanění a daňové systémy

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2016
Rozsah
Přednáška 12 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Beata Blechová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Šárka Sobotovičová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Záměrem předmětu je seznámit studenty s daňovými souvislostmi zapojení ČR do mezinárodních hospodářských struktur a s harmonizací právních norem ČR s normami EU vymezujícími problematiku daní. Úspěšným absolvování předmětu bude student schopen porozumět problematice harmonizace daní v EU a daňové konkurenci. Osvojí si oblast dvojího zdanění, bude schopen vysvětlit a prakticky uplatnit techniky výběru daně a režimy zdanění příjmů rezidentů a nerezidentů ČR, vytvořit si reálný obraz o daňové optimalizaci. Studenti budou rovněž seznámeni s právními nástroji EU v oblasti přímých i nepřímých daní.
Osnova
 • 1. Geneze daní
  2. Charakteristika a vývoj daňové politiky EU
  3. Daňové systémy zemí EU a ukazatele mezinárodního daňového srovnávání
  4. Evropské daňové právo
  5. Univerzální spotřební daně - DPH v zemích EU a jejich harmonizace
  6. Selektivní daně ze spotřeby v zemích EU a jejich harmonizace
  7. Harmonizace daní z příjmů právnických osob
  8. Individuální důchodové daně v zemích EU
  9. Problematika silniční daně v EU
  10. Zdanění majetku v zemích EU
  11. Konvence k zamezení dvojímu zdanění
  12. Mezinárodní spolupráce v oblasti daňové správy
  13. Daňová optimalizace
Literatura
  povinná literatura
 • Široký, J. Daně v Evropské unii.. Online. Praha: Linde, 2013. ISBN 978-80-7201-925-0. [citováno 2024-04-24] info
 • BLECHOVÁ, B. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Studijní opora pro distanční studium, v tisku. Online. Karviná: SU OPF Karviná, 2013, [citováno 2024-04-24] info
 • Skalická, H. Mezinárodní daňové vztahy. Online. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. ISBN 978-80-7357-677-6. [citováno 2024-04-24] info
 • KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. Online. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. ISBN 978-80-7357-574-8. [citováno 2024-04-24] info
 • Smlouva o evropské unii. Smlouva o evropském společenství.. Online. Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85865-02-5. [citováno 2024-04-24] info
  doporučená literatura
 • Sojka, V. Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů.. Online. Praha: Wolters Kluwer, 2013. ISBN 978-80-7478-035-6. [citováno 2024-04-24] info
 • Nerudová, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. Online. Praha: Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-695-0. [citováno 2024-04-24] info
 • FICBAUER,J.FICBAUER,D. Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy. Online. Brno, 2010. ISBN 978-80-7418-081-1. [citováno 2024-04-24] info
 • KLEIN, Š., ŽÍDEK, K. Mezinárodní daňové plánování. Online. Praha: GRADA, 2004. ISBN 80-247-0563-X. [citováno 2024-04-24] info
Informace učitele
Zkouška kombinovanou formou.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.