FIUNKNIS Investment Instruments and Strategies

School of Business Administration in Karvina
summer 2024
Extent and Intensity
12/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Tomáš Heryán, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Tomáš Heryán, Ph.D.
Department of Finance and Accounting – School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Timetable
Fri 23. 2. 8:05–9:40 A318, Fri 15. 3. 8:05–9:40 A318, Fri 12. 4. 8:05–9:40 A318
Prerequisites
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( K ) && ROCNIK ( 2 )
None
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 24 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 15/24, only registered: 2/24
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Introducing students to differences in risky investment strategies and investors aversive to risk, with the specifics of selected global financial markets and derivatives exchanges. Emphasis is placed on clarifying the theory of efficient markets, fundamental and technical analysis, examples for the valuation of financial derivatives. Students are also familiarized with the work in econometric software EViews, basic necessities for build a simple regression model, which then follow the basics of data arranged in panels.
Learning outcomes
Seminární práce ve Wordu, jejímž podkladem je analýza časových řad v odborném software EViews (přičemž hodnocen je ryze Wordovský dokument, do termínu nahraný do Odevzdávárny).
Syllabus
 • [1] Efektivnost finančních trhů
  Teorie efektivních trhů, slabá, středně-silná a silná efektivnost finančních trhů. Vybrané peněžní teorie a jejich významní světoví představitelé. Odlišnosti peněžních trhů v Evropské unii, komparace s tuzemským peněžním trhem. Mezinárodní peněžní trhy v USA a Asii, odlišnosti a společné atributy s evropskými trhy.
  [2] Akciové analýzy
  Fundamentální, technická a psychologická analýza. Fundamentální ekonomické proměnné, základní náležitosti panelového regresního modelu, vybrané druhy technické analýzy a jejich užití v praxi. Technická analýza, užití klouzavých průměrů, nákupní a prodejní signály. Faktor strachu, optimismus a pesimismus při tvorbě investičních strategií.
  [3] Analýza časových řad – panelová data
  Diverzifikace rizika a tvorba panelů. Panelová kointegrace, korelační analýza a tvorba portfolia. Panelový regresní model metodou nejmenších čtverců a neefektivnost jeho užití v praxi. Metoda náhodných momentů s daty uspořádanými v panelech.
  [4] Finanční deriváty
  Proces standardizace, maržové účty a financial futures. Hedging prostřednictvím měnových forwardů. Opční investiční strategie Covered Call, Protective Put. Užití swapů bankou v případě korporátních klientů.
  [5] Finanční trhy a reálná ekonomika
  Příčiny a důsledky globální finanční krize v kontextu s investováním na finančních trzích. Dluhová krize v Eurozóně a její dopad na vývoj investic. Nekonvenční měnová politika ECB a riziková prémie na kapitálových trzích.
  [6] Obchodní a vypořádací systémy
  Organizační, věcné a personální předpoklady. Zúčtování pohledávek a závazků obchodů s investičními nástroji. Účastníci, náležitosti smluvního zajištění. Vybrané světové burzy s cennými papíry, derivátové burzy. Hlavní odlišnosti oproti OTC trhům.
Literature
  required literature
 • CIPRA, T., 2014. Finanční ekonometrie. Praha: Ekopress. ISBN 978-80-86929-93-4.
 • LAOPODIS, N. T., 2013. Understanding Investments: Theories and Strategies. Abingdon: Routledge, Tylor & Francis. ISBN 978-0-415-89162-2.
 • MUSÍLEK, P., 2011. Trhy cenných papírů. Praha: Ekopress. ISBN 978-80-86929-70-5.
 • KOHOUT, P., 2011. Finance po krizi – Evropa na cestě do neznáma. 3. vyd. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-4019-5.
 • VESELÁ, J., 2019. Analýza akciových instrumentů. In: Investování na kapitálových trzích. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-212-4.
  recommended literature
 • HERYÁN, T. a P. G. TZEREMES, 2017. The bank lending channel of monetary policy in EU countries during the global financial crisis. Economic Modelling 67, 10-22. ISSN 0264-9993. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2016.07.017.
 • RADOVÁ, J., P. DVOŘÁK a J. MÁLEK, 2013. Finanční matematika pro každého. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-8721-3.
 • REJNUŠ, O., 2014. Termínové derivátové instrumenty. In: Finanční trhy. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3671-6.
 • VESELÁ, J. a M. OLIVA, 2015. Technická analýza na akciových, měnových a komoditních trzích. Praha: Ekopress. ISBN 978-80-87865-22-4.
Teaching methods
Skills demonstration
Seminar práce
Assessment methods
Credit
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 12 HOD/SEM.
Teacher's information
Požadavky na studenta: Seminární práce, průběžný test IS, písemná závěrečná zkouška.
Hodnotící metody: Seminární práce (20 % hodnocení), průběžný test IS/Odpovědníky (20 % hodnocení), písemná zkouška (60 % hodnocení)

Aktivity Náročnost [h]
Ostatní studijní zátěž 47
Přednáška 26
Seminář 13
Zápočet 30
Celkem 116
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2024/FIUNKNIS