INMBKDDS Databáze a datové sklady

School of Business Administration in Karvina
Winter 2023
Extent and Intensity
16/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Milena Janáková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Milena Janáková, Ph.D.
Department of Informatics and Mathematics - School of Business Administration in Karvina
Timetable
Fri 13. 10. 8:05–9:40 B101, Fri 10. 11. 8:05–9:40 B101, Fri 8. 12. 8:05–9:40 B101
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvod do databází a základní pojmy
  Databáze, databázová technologie, definice databázových struktur. Databázové zpracování, logický a fyzický pohled na data. Víceuživatelský přístup k databázi. Přístupová práva. Jazyk pro definici dat, jazyk pro manipulaci dat a dotazovací jazyky. Modulární architektura databázového systému. Komunikace uživatele s databází.
  2. Systém řízení báze dat a databázové aplikace
  Softwarový systém pro definici a tvorbu databáze, řízený přístup k databázi. Architektura SŘBD (Systém Řízení Báze Dat). Třívrstvá architektura ANSI - SPARC. Návrh databáze. Databázová aplikace, pohledy, schémata a instance.
  3. Relační model
  Model dat, strukturální část, manipulační část a množina pravidel integrity. Relační model dat, relace, atribut, datová n-tice, doména, relační databáze. Vlastnosti relačních tabulek, klíče, superklíč, kandidátní klíč, primární klíč, alternativní klíč a cizí klíč. Normalizace. Relační integrita, entitní integrita, referenční integrita a další integritní omezení.
  4. Relační jazyky a jazyky vyšší úrovně
  Relační algebra a relační kalkul. Jazyky vyšší úrovně, SQL (Structured Query Language) a QBE (Query-By-Example). Databázové objekty (schémata, tabulky a indexy) a jazyk DDL (Data Definition Language). Jazyk DML (Data Manipulation Language) a příkazy pro manipulaci s daty. Uložené procedury, transakce a triggery.
  5. Životní cyklus vývoje databázového systému a podpora automatizace
  Požadavky softwarových aplikací, strukturovaný přístup k vývoji softwaru. Životní cyklus vývoje databáze. Plánování databáze, definice systému, sběr a analýza požadavků, návrh databáze, výběr SŘBD, návrh aplikací, implementace, testování a provozní údržba. Agilní přístupy. Podpora automatizace a uplatnění umělé inteligence. Big data.
  6. Databáze a datové sklady
  Přechod od relačních databází k multidimenzionálním. Potřeba analytických databází. Datový sklad a datový trh. Metody budování datového skladu. Příprava dat a procesy ETL (Extraction, Transformation, Loading). Fakta a dimenze, schémata tabulek dimenzí.
  7. Analýza OLAP (Online Analytical Processing) a další analytické nástroje
  Multidimenzionální krychle. Klasické dimenze čas, lokalita a výrobek. Tvorba krychle OLAP. Pokročilé analýzy z různých pohledů, metody vytěžování dat s využitím modelů. Výhody specializovaného softwaru se zaměřením na datové sklady s využitím dashboardů oproti klasickému kancelářskému softwaru.
Literature
  required literature
 • BELKO, P., 2014. Access 2013 - Podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 9788025141250.
 • LAURENČÍK, M., 2018. SQL Podrobný průvodce uživatele. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0774-2.
 • KROENKE, D. M. and D. J. AUER, 2015. Databáze. Brno: Computer Press, 2015. EAN 9788025143520.
 • DATE, C. J., 2012. Database Design And Rellational Theory: Normal forms and all that jazz. California: O´Reilly Media, 2012. ISBN 978-1449328016.
  recommended literature
 • ALEXANDER, M. and D. KUSLEIKA. 2013. Access 2013 Bible. New York: Willey, 2013. ISBN 978-1118490358.
 • MALIK, U., GOLDWASSER, M. and B. JOHNSTON, 2019. FormSQL For Data Analytics: Perform fast and efficient data analysis with the power of SQL. Packt Publishing, 2019. ASIN B07QVQGBXB.
 • LABERGE, R., 2012. Datové sklady – agilní metody a business intelligence. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-3729-1.
 • KOSEK, J., 2015. Big data a NoSQL databáze. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5466-6.
 • SHIELDS, W., 2019. SQL Quickstart Guide: The Simplified Beginner's Guide to Managing, Analyzing, and Manipulating Data With SQL. ClydeBank Media LLC, 2019. ASIN B081P1YYFB.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 16 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2023/INMBKDDS