INMBPBOI Business on the Internet

School of Business Administration in Karvina
Summer 2023
Extent and Intensity
1/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. (lecturer)
Ing. Radim Dolák, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Department of Informatics and Mathematics - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Jan Górecki, Ph.D.
Timetable
Tue 12:15–13:00 AULA
 • Timetable of Seminar Groups:
INMBPBOI/01: Tue 10:35–12:10 B308, R. Dolák
INMBPBOI/02: Wed 16:25–18:00 B308, R. Dolák
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 110 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 98/110, only registered: 0/110
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course acquaints students with the concepts and methods of business and commerce on Internet, e-shops, e-marketplaces, e-commerce systems, its architecture, evaluation methods of usability and security.
Syllabus
 • 1. Informační společnost a globální infrastruktura
  Informační společnost. Globální informační infrastruktura. Subjekty informační a globální informační infrastruktury. Informační a komunikační technologie (ICT). Informační systémy. Internet, intranet. Služby internetu.
  2. Elektronické podnikání a obchodování (e-business, e-commerce)
  Výchozí podmínky pro e-business (legislativní, technologické, personální, sociální, apod.). Procesní definice elektronického podnikání a obchodování. Internetový obchod. Internetové tržiště. Struktura internetového obchodu a internetového tržiště. Obchodní modely. Členské a vlastnické modely. Metody tvorby cen na internetových tržištích.
  3. Obchodní modely elektronického podnikání
  Obchodní modely B2C a B2C. Prvky obchodních modelů (problematika hodnoty, zisku, obratu, konkurenčního prostředí a konkurenční výhody, strategie, řízení). Hodnotový řetězec. Hodnota produktů a služeb v e-business. Virtuální hodnotový řetězec. Dodavatelský řetězec a logistika. Řízení dodavatelského řetězce v e-business.
  4. Systémové pojetí e-business
  Architektura systému e-business. Informační toky. ERP (Enterprise Resource Planning) a CRM (Customer Relationship Management). Struktura a funkce ERP a CRM v e-business. Moduly ERP a CRM pro e-business. Technologické architektury systémů na podporu e-business.
  5. Zákaznické prostředí e-business
  Zákaznicky orientované systémy. Zákaznické prostředí. Cílové skupiny. Vztah prodejce & zákazník. Identifikace obchodujících subjektů. Komunikační rozhraní a metody a prostředky komunikace. Výhody a nevýhody e-business a e-commerce pro zákaznické prostředí a provozovatele.
  6. Bezpečnost e-business
  Bezpečnost e-business. Řízení rizik v e-business a e-commerce. Zabezpečení dat. Elektronický podpis. Elektronické platební systémy (EPS). Základní komponenty. Hlavní technologie EPS. Bezpečnost elektronických platebních systémů.
  7. Trendy vývoje e-business a e-commerce.
  Moderní metody a nástroje podporující efektivnost e-business. Business Intelligence (BI). Competitive Intelligence (CI). Využití BI a CI v e-business. BI jako součást moderních ERP a CRM. Předpokládané obchodní modely e-business a e-commerce v budoucnosti.
Literature
  required literature
 • PECINOVSKÝ, Josef and Rudolf PECINOVSKÝ. Office 2019: & Office 365: průvodce uživatele. Praha, 2019. 319 pp. ISBN 978-80-247-2303-7. info
 • PECINOVSKÝ, J. a R. PECINOVSKÝ. Office 2016, průvodce uživatele. Praha: Grada Publishing, a.s., 2016. ISBN 978-80-247-5691-2. info
 • SUCHÁNEK, P. E-commerce - Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování. Praha: Ekopress, 2012. ISBN 9788086929842. info
 • KLAPALOVÁ, A. Hodnota a e-business. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2012. ISBN 9788021055063. info
 • SEDLÁK, M. a P. MIKULÁŠKOVÁ. Jak vytvořit úspěšný a výdělečný internetový obchod. Praha: Computer Press, 2012. ISBN 9788025137277. info
  recommended literature
 • HAVLÍK, R. Ochrana spotřebitele v EU při obchodování po internetu. Brno: KEY Publishing, 2012. ISBN 9788074180958. info
 • CHAFFEY, D. E-Business and E-Commerce Management: Strategy, implementation and practice. New Jersey: Prentice Hall, 2011. ISBN 978-0273752011. info
 • JANOUCH, V. Internetový marketing. Praha: Computer Press, 2010. ISBN 9788025127957. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
Teacher's information
Attendance in seminars 70 %, seminar paper, combined exam
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2023/INMBPBOI