INMBPDDS Databáze a datové sklady

School of Business Administration in Karvina
Winter 2023
Extent and Intensity
1/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Milena Janáková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Milena Janáková, Ph.D.
Department of Informatics and Mathematics - School of Business Administration in Karvina
Timetable
Tue 13:55–14:40 B101
 • Timetable of Seminar Groups:
INMBPDDS/01: Tue 14:45–16:20 B101, M. Janáková
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvod do databází a základní pojmy
  Databáze, databázová technologie, definice databázových struktur. Databázové zpracování, logický a fyzický pohled na data. Víceuživatelský přístup k databázi. Přístupová práva. Jazyk pro definici dat, jazyk pro manipulaci dat a dotazovací jazyky. Modulární architektura databázového systému. Komunikace uživatele s databází.
  2. Systém řízení báze dat a databázové aplikace
  Softwarový systém pro definici a tvorbu databáze, řízený přístup k databázi. Architektura SŘBD (Systém Řízení Báze Dat). Třívrstvá architektura ANSI - SPARC. Návrh databáze. Databázová aplikace, pohledy, schémata a instance.
  3. Relační model
  Model dat, strukturální část, manipulační část a množina pravidel integrity. Relační model dat, relace, atribut, datová n-tice, doména, relační databáze. Vlastnosti relačních tabulek, klíče, superklíč, kandidátní klíč, primární klíč, alternativní klíč a cizí klíč. Normalizace. Relační integrita, entitní integrita, referenční integrita a další integritní omezení.
  4. Relační jazyky a jazyky vyšší úrovně
  Relační algebra a relační kalkul. Jazyky vyšší úrovně, SQL (Structured Query Language) a QBE (Query-By-Example). Databázové objekty (schémata, tabulky a indexy) a jazyk DDL (Data Definition Language). Jazyk DML (Data Manipulation Language) a příkazy pro manipulaci s daty. Uložené procedury, transakce a triggery.
  5. Životní cyklus vývoje databázového systému a podpora automatizace
  Požadavky softwarových aplikací, strukturovaný přístup k vývoji softwaru. Životní cyklus vývoje databáze. Plánování databáze, definice systému, sběr a analýza požadavků, návrh databáze, výběr SŘBD, návrh aplikací, implementace, testování a provozní údržba. Agilní přístupy. Podpora automatizace a uplatnění umělé inteligence. Big data.
  6. Databáze a datové sklady
  Přechod od relačních databází k multidimenzionálním. Potřeba analytických databází. Datový sklad a datový trh. Metody budování datového skladu. Příprava dat a procesy ETL (Extraction, Transformation, Loading). Fakta a dimenze, schémata tabulek dimenzí.
  7. Analýza OLAP (Online Analytical Processing) a další analytické nástroje
  Multidimenzionální krychle. Klasické dimenze čas, lokalita a výrobek. Tvorba krychle OLAP. Pokročilé analýzy z různých pohledů, metody vytěžování dat s využitím modelů. Výhody specializovaného softwaru se zaměřením na datové sklady s využitím dashboardů oproti klasickému kancelářskému softwaru.
Literature
  required literature
 • LAURENČÍK, M., 2018. SQL Podrobný průvodce uživatele. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0774-2.
 • KROENKE, D. M. and D. J. AUER, 2015. Databáze. Brno: Computer Press, 2015. EAN 9788025143520.
 • BELKO, P., 2014. Access 2013 - Podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 9788025141250.
 • DATE, C. J., 2012. Database Design And Rellational Theory: Normal forms and all that jazz. California: O´Reilly Media, 2012. ISBN 978-1449328016.
  recommended literature
 • SHIELDS, W., 2019. SQL Quickstart Guide: The Simplified Beginner's Guide to Managing, Analyzing, and Manipulating Data With SQL. ClydeBank Media LLC, 2019. ASIN B081P1YYFB.
 • KOSEK, J., 2015. Big data a NoSQL databáze. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5466-6.
 • MALIK, U., GOLDWASSER, M. and B. JOHNSTON, 2019. FormSQL For Data Analytics: Perform fast and efficient data analysis with the power of SQL. Packt Publishing, 2019. ASIN B07QVQGBXB.
 • LABERGE, R., 2012. Datové sklady – agilní metody a business intelligence. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-3729-1.
 • ALEXANDER, M. and D. KUSLEIKA. 2013. Access 2013 Bible. New York: Willey, 2013. ISBN 978-1118490358.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is also listed under the following terms Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2023/INMBPDDS