INMBPIIT Informační a internetové technologie

School of Business Administration in Karvina
Summer 2023
Extent and Intensity
1/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Josef Botlík (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Department of Informatics and Mathematics - School of Business Administration in Karvina
Timetable
Wed 11:25–12:10 B207
 • Timetable of Seminar Groups:
INMBPIIT/01: Wed 12:15–13:50 B207, J. Botlík
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • 1. Architektura počítačů.
 • Současné rozdělení počítačového trhu. CISC a RISC architektura, Von Neumannovo schéma, Harvardská architektura. Modularita, klasifikace počítačů, vývojové tendence a trendy, kvantové počítače, superpočítače.
 • 2. Mobilní informační technologie
 • Úvod do mobilních zařízení, tablety, PDA, Mobilní telefony, Android, PC, Windows, srovnání platforem a OS, vývoj, trendy. Aktuální nabídka a parametry počítačových komponentů, procesory, paměti, periferie, rozhraní, zobrazovací hardware, vývoj hardware.
 • 3. Komunikace, sítě
 • Základy sítí, síťový a komunikační hardware, bezdrátové technologie a platformy, vývojové trendy v oblasti komunikací IT, IoT, IoE, IoX.
 • 4. Základy internetových technologií, služby Internetu.
 • Komunikace v síti, protokoly, ISO OSI model, TCP/IP protokol. Aplikační protokoly. Služby Internetu plynoucí z aplikačních protokolů základní příkazy (ipconfig, tracert, ping, arp). Služby pro přenos souborů. Vzdálená správa. Komunikační služby. Služby pro přenos a publikaci hypertextů (www).
 • 5. Pilíře a organizace Internetu, WWW.
 • Domény. Správa a organizace domén. IANA, NIC. Fyzická infrastruktura. Bezpečnostní rizika, bezpečnost na Internetu. Zachycení paketů. Šifrování. Bezpečnostní politika. WebMastering. Administrace domén. Registrace domén. Webhosting. Webové technologie. WWW server. Publikace www stránek na www serveru, správa a konfigurace lokálních serverů Apache a Xitami.
 • 6. Základní technologie pro tvorbu WWW
 • Značkovací jazyk HTML, XML, editory. Struktura HTML dokumentu. Základní značky, tagy, atributy, elementy. Dynamika ve www stránkách, JavaScript, CSS. Aspekty efektivního a ergonomického designu www prezentací. Volba základní struktury www prezentace. Vhodné umístění navigačních prvků. Přístupnost. Optimalizace pro vyhledávače, SEO. Validace. Multimediální objekty ve WWW prezentacích. OnLine editory, WYSIWYG editory.
Assessment methods (in Czech)
Požadavky na studenta:
Semestrální projekt, minimálně 70% účast na seminářích, vyhledávání a zpracování zdrojů na Internetu.
Hodnotící metody:
Semestrální projekt (50% hodnocení – individuální projekt podle metodiky RUP), písemná zkouška (50% hodnocení).
Pro úspěšné absolvování předmětu musí student získat minimálně 60% bodů celkem.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2023/INMBPIIT