INMBPINF Informatics

School of Business Administration in Karvina
Winter 2023
Extent and Intensity
1/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. (lecturer)
Ing. Josef Botlík (seminar tutor)
Mgr. Rostislav Fojtík, PhD. (seminar tutor)
Ing. Tereza Ikášová (seminar tutor)
Mgr. Milena Janáková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Department of Informatics and Mathematics - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Jan Górecki, Ph.D.
Timetable
Mon 12:15–13:00 VS
 • Timetable of Seminar Groups:
INMBPINF/01: Thu 13:05–14:40 B101, M. Janáková
INMBPINF/02: Thu 16:25–18:00 B101, M. Janáková
INMBPINF/03: Thu 14:45–16:20 B101, M. Janáková
INMBPINF/04: Tue 10:35–12:10 B207, J. Botlík
INMBPINF/05: Wed 17:15–18:50 B207, R. Fojtík
INMBPINF/06: Tue 12:15–13:50 B308, J. Botlík
INMBPINF/07: Tue 13:50–15:30 B207, J. Botlík
INMBPINF/08: Thu 8:05–9:40 B208, J. Botlík
INMBPINF/09: Wed 11:25–13:00 B208, J. Botlík
INMBPINF/10: Mon 25. 9. Mon 13:05–13:50 D003, T. Ikášová
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 525 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 450/525, only registered: 2/525
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvod do kancelářského software, seznámení s produkty MS Office
  Základní produkty balíku MS Office, přehled verzí, typy a formát vytvářených souborů, kompatibilita. Dokument, sešit, prezentace, databáze. Pracovní plocha, pás karet, karty, ikony, skupiny voleb, rozevírací menu, dialogová okna.
  Základní objekty při práci s textem a jejich vlastnosti, znak, slovo, řádek, odstavec, oddíl, stránka, dokument, obrázky,
  2. Práce s textem, MS Word
  Textový editor MS Office Word - možnosti využití. Text, odstavce, styly, číslování, oddíly, editační a korekturní nástroje, tabulky, výpočty, grafické objekty (obrázky, grafy), reference. Sledování změn, slučování dokumentů, hromadná korespondence. Příprava tiskových výstupů. Automatizace práce s dokumentem. Záznam makra.
  3. Firemní prezentace, MS Office
  Powerpoint, prezentace, snímek, rozložení snímku, vlastnosti objektů, animace, přechody snímků, zásady práce s grafikou, nastavení parametrů animace.
  4. Zpracování dat I, MS Excel
  Tabulkový procesor MS Excel - možnosti využití. Práce se sešity, práce s listy, práce s oblastmi. Import a export dat, seznamy, tabulky, výpočty. Filtrování, třízení, souhrny, kontingenční tabulka, citlivostní analýza, grafy. Automatizace, záznam makra.
  5. Zpracování dat II, MS Access
  Databáze MS Access - možnosti využití. Tabulky, relace, klíče, indexy, dotazy, parametrické dotazy, akční dotazy, formuláře, sestavy, makra, moduly.
  6. Efektivní práce s dokumenty, spolupráce v reálném čase, Office Online, Cloudy
  Tvorba dokumentů, sdílení a spolupráce dislokovaných uživatelů prostřednictvím prohlížeče, Office Online, propojení dokumentů, práce v týmu, Office 365, Cloudová úložiště.
  7. Alternativní produkty, trendy v segmentu kancelářského software
  LibreOffice, základní moduly, Writer, Calc, Impress, Base. Apache OpenOffice, WPS Office Suite Free 2016. Google Dokumenty.
Literature
  required literature
 • KLATOVSKÝ, Karel. Excel 2021 / 365. Prostějov: Computer Media, 2023. 128 pp. ISBN 978-80-7402-451-1. info
 • KLATOVSKÝ, Karel. PowerPoint 2021 / 365. Prostějov: Computer Media, 2023. 80 pp. ISBN 978-80-7402-452-8. info
 • KLATOVSKÝ, Karel. Word 2021 / 365. Prostějov: Computer Media, 2023. 120 pp. ISBN 978-80-7402-450-4. info
 • PECINOVSKÝ, Josef and Rudolf PECINOVSKÝ. Office 2019: & Office 365: průvodce uživatele. Praha, 2019. 319 pp. ISBN 978-80-247-2303-7. info
  recommended literature
 • OTT, V. LibreOffice Writer - Praktický průvodce. Praha: CZ.NIC, 2014. ISBN 978-80-904248-9-0. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2023/INMBPINF