INMNPINM Information Management

School of Business Administration in Karvina
Winter 2019
Extent and Intensity
1/2/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. (lecturer)
Ing. Radim Dolák, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Department of Informatics and Mathematics - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Jan Górecki, Ph.D.
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • 1. Informační management
  Historický vývoj. Rozdíl dřívějšího a současného pojetí. Vymezení informačního managementu. Úlohy informačního managementu. Role informační manažera. Metody informačního managementu. Informační společnost.
  2. Data, informace a znalosti
  Data. Informace. Znalosti. Informační gramotnost. Asymetrie informace. Kompletní a dokonalé informace.
  3. Informační podpora
  Informační podpora managementu a marketingu. Informační podpora řízení výrobních a logistických procesů. Informační podpora krizového řízení. Informační služby. Komunikace.
  4. Dokumenty
  Druhy dokumentů. Identifikace dokumentů. Práce s dokumenty. Umístění objektů.
  5. Zdroje informací, získávání, vyhledávání a správa informací
  Zdroje informací (knihovny, archivy, muzea, galerie, informační střediska a centra, databázová centra, speciální instituce, elektronické informační zdroje). Získávání informací. Vyhledávání informací na internetu (vyhledávače, použitelnost webu). Správa informací.
  6. Informační strategie organizace, modely řízení ICT a informační systémy v organizacích
  Vymezení pojmu Informační strategie. Řízení ICT v podniku. Metodiky a modely řízení ICT. Normy ISO . Informační systémy v organizacích. Informační audit.
  7. ICT a inovace jako podpora pro zvyšování výkonnosti podniku
  Corporate Performance Management (CPM). Business Intelligence (BI).
  8. Trendy v současném informačním managementu
  Mobilita a všudypřítomné připojení. Big Data. Sociální média. Cloud computing. ICT jako konzumní věc.
Literature
  required literature
 • DOLÁK, R. Informační management. Karviná: SU OPF. Distanční studijní opora, 2018. info
 • DOUCEK, P., M. MARYŠKA a L. NEDOMOVÁ. Informační management v informační společnosti. Praha: Professional Publishing, 2013. ISBN 978-80-7431-097-3. info
 • DOUCEK, P. Informační management. Praha: Professional Publishing, 2010. ISBN 978-80-7431-010-2. info
  recommended literature
 • GÁLA, L., J. POUR a Z. ŠEDIVÁ. Podniková informatika: počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5457-4. info
 • BASL, J. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2279-5. info
 • HINTON, M. Introduction Information Management: the Business Approach Elsevier. New York: Routledge, 2006. ISBN 0-7506-6668-4. info
 • SKLENÁK, V. Data, informace, znalosti a Internet. Praha: C.H. Beck, 2001. ISBN 80-7179-409-0. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2018.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2019/INMNPINM