INMNPMAS Modelování a simulace

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. (přednášející)
Ing. et Ing. Michal Halaška, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Jan Górecki, Ph.D.
Rozvrh
Po 14:45–15:30 A318
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
INMNPMAS/01: Po 15:35–17:10 A318, M. Halaška, R. Šperka
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1. Model a modelování
  Definice systému a jeho základních prvků. Druhy systémů - statický a dynamický. Události, stavy, aktivity, atributy a transakce systému. Definice modelu a apriorních informací o objektu. Modelování jako vědecká disciplína. Klasifikace modelů - prototypy, strukturní a funkční modely, singulární, duplexní, simplexní a komplexní modely.
  2. Simulace
  Definice simulace, simulátor a verifikace simulačního modelu. Typy simulací - číslicová, spojitá, diskrétní a kombinovaná. Simulační program, pokus, experiment, studie a krok. Simulovaný čas - ekvidistantní a neekvidistantní. Multiagentní simulace.
  3. Modelování podnikových procesů
  Procesní pohled na podnik, organizaci, společnost. Reengineering podnikových procesů. Definice podniku a podnikového procesu. Základní vlastnosti a objekty procesu. Podnikové cíle, aktivity a workflow. Model a instance procesu a aktivity. Typy podnikových procesů. Automatické provedení podnikového procesu. Business Process Development (BDD).
  4. Business Process Modeling Notation (BPMN)
  Definice notace BPMN. Business Process Diagram (BPD) a jeho složení. Symboly používané v BPMN - událost, aktivita, brána, podtypy událostí, spojovací objekty, plavecké brány, pool a artefakty. Využití BPMN - kooperativní a interní firemní procesy.
  5. Notace pro modelování podnikových procesů
  Definice a základní prvky notace Integration DEFinition (IDEF). Druhy IDEF metod - IDEF0, IDEF1X a IDEF3. Definice a základní diagramy Unified Modeling Language (UML). Diagramy UML - případy užití, diagram tříd a objektově orientované programování, sekvenční diagram, diagram aktivit a stavový diagram. Definice a základní prvky notace Entity Process Chain (EPC) a Petriho sítí.
  6. Nástroje pro modelování a simulaci podnikových procesů
  Představení nástroje ARIS Express pro modelování podnikových procesů - procesní mapa, BPD a BPMN diagramy. Představení nástroje Microsoft Visio - vývojový diagram, procesní vlákna a UML diagramy. Nástroj pro funkční a procesní analýzu metodou IDEF - CA ERwin Process Modeller. Nástroj HPsim pro podporu modelování Petriho sítí. Představení simulačního prostředí virtuální firmy MAREA v spolupráci SU OPF a REA Technology Kodaň, Dánsko. Seznámení se simulačním prostředím Witness.
Literatura
  povinná literatura
 • ŠPERKA, Roman, Michal HALAŠKA a Miroslav DIŠEK. Techniky a nástroje v oblasti modelování podnikových procesů: Distanční studijní text. 2. vyd. Karviná, 2018. 192 s. info
  doporučená literatura
 • ŘEPA, V. Podnikové procesy: procesní řízení a modelování. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada. Management v informační společnost. ISBN 978-80-247-2252-8. info
 • ŠPERKA, R. Techniky a nástroje v oblasti modelování podnikových procesů. 1. vydání. Karviná: SU OPF, 2014. ISBN 978-80-7510-077-1. info
 • WOOLDRIDGE, M. An introduction to multiagent systems. 2nd ed. Chichester, U.K.: John Wiley, 2009. ISBN 978-0-470-51946-2. info
 • DLOUHÝ, M. Simulace podnikových procesů. Brno: Computer Press. Management v informační sp, 2007. ISBN 978-80-251-1649-4. info
 • LAGUNA, M. Business process: modeling, simulation and design. Upper Saddle River: Prentice-Hall, 2005. ISBN 01-309-1519-X. info
Informace učitele
Požadavky na studenta: docházka na semináře, seminární práce, korespondenční úkoly.
Hodnotící metody: docházka na semináře min. 70 %, seminární práce (30 % hodnocení), 2 korespondenční úkoly (10 % hodnocení), písemná zkouška (60 % hodnocení).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/INMNPMAS