INMNPMAS Modelování a simulace

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2019
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. (cvičící)
Ing. et Ing. Michal Halaška, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Jan Górecki, Ph.D.
Rozvrh
Út 13:55–14:40 B307
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
INMNPMAS/01: Út 14:45–16:20 B307, M. Halaška, R. Šperka
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( P )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 12 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/12, pouze zareg.: 0/12
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1. Model a modelování
  Definice systému a jeho základních prvků. Druhy systémů - statický a dynamický. Události, stavy, aktivity, atributy a transakce systému. Definice modelu a apriorních informací o objektu. Modelování jako vědecká disciplína. Klasifikace modelů - prototypy, strukturní a funkční modely, singulární, duplexní, simplexní a komplexní modely.
  2. Simulace
  Definice simulace, simulátor a verifikace simulačního modelu. Typy simulací - číslicová, spojitá, diskrétní a kombinovaná. Simulační program, pokus, experiment, studie a krok. Simulovaný čas - ekvidistantní a neekvidistantní. Multiagentní simulace.
  3. Modelování podnikových procesů
  Procesní pohled na podnik, organizaci, společnost. Reengineering podnikových procesů. Definice podniku a podnikového procesu. Základní vlastnosti a objekty procesu. Podnikové cíle, aktivity a workflow. Model a instance procesu a aktivity. Typy podnikových procesů. Automatické provedení podnikového procesu. Business Process Development (BDD).
  4. Business Process Modeling Notation (BPMN)
  Definice notace BPMN. Business Process Diagram (BPD) a jeho složení. Symboly používané v BPMN - událost, aktivita, brána, podtypy událostí, spojovací objekty, plavecké brány, pool a artefakty. Využití BPMN - kooperativní a interní firemní procesy.
  5. Notace pro modelování podnikových procesů
  Definice a základní prvky notace Integration DEFinition (IDEF). Druhy IDEF metod - IDEF0, IDEF1X a IDEF3. Definice a základní diagramy Unified Modeling Language (UML). Diagramy UML - případy užití, diagram tříd a objektově orientované programování, sekvenční diagram, diagram aktivit a stavový diagram. Definice a základní prvky notace Entity Process Chain (EPC) a Petriho sítí.
  6. Nástroje pro modelování a simulaci podnikových procesů
  Představení nástroje ARIS Express pro modelování podnikových procesů - procesní mapa, BPD a BPMN diagramy. Představení nástroje Microsoft Visio - vývojový diagram, procesní vlákna a UML diagramy. Nástroj pro funkční a procesní analýzu metodou IDEF - CA ERwin Process Modeller. Nástroj HPsim pro podporu modelování Petriho sítí. Představení simulačního prostředí virtuální firmy MAREA v spolupráci SU OPF a REA Technology Kodaň, Dánsko. Seznámení se simulačním prostředím Witness.
Literatura
  povinná literatura
 • Elearning Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, Slezské univerzity v Opavě: Kurz Modelování a simulace [online]. Dostupné z: http://elearning.opf.slu.cz/. Karviná: SU OPF, 2018 [cit. 2017-10-09], 2018. info
 • ŠPERKA, R., M. HALAŠKA a M. DIŠEK. Techniky a nástroje v oblasti modelování podnikových procesů. 2. rozšířené a aktualizované vydání. Karviná: SU OPF. (text v přípravě), 2018. info
  doporučená literatura
 • ŘEPA, V. Podnikové procesy: procesní řízení a modelování. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada. Management v informační společnost. ISBN 978-80-247-2252-8. info
 • ŠPERKA, R. Techniky a nástroje v oblasti modelování podnikových procesů. 1. vydání. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7510-077-1. 2014. info
 • WOOLDRIDGE, M. An introduction to multiagent systems. 2nd ed. Chichester, U.K.: John Wiley. ISBN 978-0-470-51946-2. 2009. info
 • DLOUHÝ, M. Simulace podnikových procesů. Brno: Computer Press. Management v informační sp. ISBN 978-80-251-1649-4. 2007. info
 • LAGUNA, M. Business process: modeling, simulation and design. Upper Saddle River: Prentice-Hall. ISBN 01-309-1519-X. 2005. info
Informace učitele
Požadavky na studenta: docházka na semináře, seminární práce, korespondenční úkoly.
Hodnotící metody: docházka na semináře min. 70 %, seminární práce (30 % hodnocení), 2 korespondenční úkoly (10 % hodnocení), písemná zkouška (60 % hodnocení).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.