OPFBPBPS Bachelor Thesis Seminar

School of Business Administration in Karvina
Winter 2023
Extent and Intensity
0/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Patrik Kajzar, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Ing. Martin Klepek, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Miroslava Kostková, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D., MBA (seminar tutor)
doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Žaneta Rylková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. (seminar tutor)
Svatava Adamová (assistant)
Bc. Kateřina Anlauf (assistant)
Marcela Beránková (assistant)
Ing. Iveta Skýbová (assistant)
Gabriela Součková (assistant)
Guaranteed by
doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D.
School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Lucie Vavrušková
Timetable of Seminar Groups
OPFBPBPS/01: Tue 26. 9. 16:25–18:00 AULA, Tue 3. 10. 16:25–18:00 AULA, Tue 10. 10. 16:25–18:00 AULA, I. Palečková
OPFBPBPS/02: Tue 17. 10. 16:25–18:00 AULA, Ž. Rylková, H. Starzyczná
OPFBPBPS/03: Tue 17. 10. 16:25–18:00 D117, P. Kajzar, M. Kostková, P. Pellešová
OPFBPBPS/04: Tue 24. 10. 16:25–18:00 AULA, M. Tvrdoň
OPFBPBPS/05: Tue 24. 10. 16:25–18:00 D117, J. Duháček Šebestová
OPFBPBPS/06: Tue 31. 10. 16:25–18:00 D117, P. Růčková
OPFBPBPS/07: Tue 31. 10. 16:25–18:00 AULA, J. Janoušková
OPFBPBPS/08: Tue 7. 11. 16:25–18:00 AULA, P. Suchánek
OPFBPBPS/09: Tue 7. 11. 16:25–18:00 D117, J. Nevima
OPFBPBPS/10: Tue 14. 11. 16:25–18:00 AULA, M. Klepek
Prerequisites
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P ) && ROCNIK ( 3 )
None.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 21 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course is to prepare students for academic text writing and presentation. Academic writing is perceived as a complex project therefore students are to progress from its preparation, realization to presentation. Students are to apply theoretical knowledge such as project planning, hypothesis formulating, research methods selecting and academic text writing within a concrete topic being solved.
Syllabus (in Czech)
 • V termínu do 31.10. příslušného akademického roku, a po konzultaci s vedoucím práce, vyplní student v IS SU podklady pro zadání bakalářské práce.
  Doporučený rámcový obsah:
  a) cíl práce,
  b) výzkumný problém (oblasti),
  c) volba metodiky a dat,
  d) postup práce,
  e) nezbytné součásti práce.
Literature
  required literature
 • OCHRANA, F. Metodologie vědy. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1609-4. info
 • GERŠLOVÁ, J. Vádemékum vědecké a odborné práce. Praha: Professional Publishing, 2009. ISBN 978-80-7431-002-7. info
 • MILLER, Judy L. Reason to write: strategies for success in academic writing. New York, 2005. ISBN 01-943-6583-2. info
 • ČMEJRKOVÁ,S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. ISBN 80-85927-69-1. info
  recommended literature
 • CRASWELL, Gail. Writing for academic success: a postgraduate guide. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2012. ISBN 978-085-7029-287. info
 • KRAUS, J. Jazyk v proměnách komunikačních médií. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1578-3. info
 • DIGNEN, Bob. Fifty ways to improve your presentation skills in English: ...without too much effort!. Oxford, 2007. ISBN 978-190-2741-864. info
 • FAJKUS, B. Filosofie a metodologie vědy. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1304-0. info
 • FEAK, John M. Academic writing for graduate students: essential tasks and skills. 2. ed. Ann Arbor, Mich: Univ. of Michigan Press, 2004. ISBN 978-047-2088-560. info
 • ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0755-5. info
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7. info
 • HOLOUŠKOVÁ, D., KROBOTOVÁ, M. a kol. Jak psát diplomové a závěrečné práce. Olomouc: UP, 1995. ISBN 80-7067-475-X. info
Teaching methods
Skills demonstration
Seminar classes
Assessment methods
Credit
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
Teacher's information
Attendance in seminars 60 %, ongoing test, presentation and defence of seminar paper.
The course is also listed under the following terms Winter 2015, Summer 2016, Winter 2016, Summer 2017, Winter 2017, Summer 2018, Winter 2018, Summer 2019, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2023/OPFBPBPS