OPFBPODP4 Specialised Praktice

School of Business Administration in Karvina
Winter 2021
Extent and Intensity
0/100/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D. (lecturer)
Ing. Jana Šimáková, Ph.D. (lecturer)
Ing. Dalibor Šimek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Andrea Valentíny
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P ) && OBOR ( B_IP )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Odborná praxe je realizována v týmové společnosti s celkovou zátěží minimálně 500 hodin (rozložená do 5 semestrů). Vykazování odborné praxe bude individuálně podrobováno evaluaci a to na základě evaluační schůzky se zodpovědným vyučujícím (týmovým facilitátorem), který zhodnotí práci a zapojení do podnikatelské činnosti v týmové společnosti. Vstupem pro tuto evaluaci budou zhotovené projektové plány, hodnocení realizace daných plánů včetně splněných úkolů a cílů a další výsledky podnikání (finanční výsledky, reference od zákazníků, doporučení od odborníků z praxe, zástupců spolupracujících firem, kolegů v podnikání). Vše s cílem získat kompletní 360° evaluaci. Tímto způsobem vytvořená zpráva z praxe bude předložena garantu studijního programu pro potvrzení a předložena k dalšímu administrativnímu postupu pro uznání odborné praxe v daném semestru.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Cvičení 100 HOD/SEM.

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2021/OPFBPODP4