PEMBKSOP Social Entrepreneurship

School of Business Administration in Karvina
Winter 2023
Extent and Intensity
16/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Petra Krejčí, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Petra Krejčí, Ph.D.
Department of Business Economics and Management - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.
Timetable
Fri 13. 10. 8:05–10:30 B207, Fri 8. 12. 8:05–10:30 B207
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( K )
Předpokládají se základní znalosti ekonomiky podniku.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 30 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 8/30, only registered: 2/30
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenta se sociálním podnikáním a sociální ekonomikou. Studenti se budou umět orientovat v české legislativě upravující podmínky vzniku a existence sociálního podnikání. (I fáze před vznikem účinnosti zákona o sociálním podnikání, II fáze v době účinnosti nového zákona o sociálním podnikání, bude-li schválen v legislativním procesu). Budou rozumět podmínkám vzniku sociálního podniku nebo transformaci sociálního podnikání z klasického podniku či neziskového subjektu, který implementuje principy sociálního podnikání v praxi. Pochopí základy tvorby projektu vzniku sociálního podniku. Výklad bude doplněn přednáškami a workshopy odborníků z praxe.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Úvod do sociálního podnikání a sociální ekonomiky Definice základních principů sociálního podnikání (jako inovativního nástroje politiky zaměstnanosti a regionálního rozvoje) a sociální ekonomiky v globalizované ekonomice. 2. Podmínky sociálního podnikání v ČR Legislativní podmínky sociálního podnikání. Veřejně uznávaná definice sociálního podnikání (TESSEA apod.). Nejčastější typy právní formy sociálních podniků v ČR – jejich výhody a nevýhody. Obory činnosti sociálních podniků v ČR, platformy síťování sociálních podniků v ČR, regionalizace sektoru sociálního podnikání. 3. Business modely v sociálním podnikání Předpoklady pro sociální podnikání. Zakládání sociálního podniku, typy zakladatelů a řízení sociálního podniku, a typy business modelů. Analýzy prostředí, analýzy poptávky. 4. Financování vzniku a rozvoje sociálních podniků Typy finančních zdrojů (dotace a finanční nástroje, úvěrování, sociální bankovnictví), vícezdrojové financování. Problematika veřejné podpory sociálních podniků a podpory de-minimis. 5. Sociální inovace Vymezení pojmu sociální inovace. Typy sociálních inovací, jejich životní cyklus. Sociální podnikání jako možný typ sociální inovace. 6. Hodnocení výkonnosti sociálního podniku Hodnocení prostřednictvím základních podnikových ukazatelů výkonnosti. Využití alternativních metod měření výkonnosti.
Literature
Teaching methods (in Czech)
semestrální projekt, zkouška.
Assessment methods (in Czech)
účast na diskuzích z praxe na seminářích, (20 % hodnocení), semestrální projekt a jeho obhajoba (30% hodnocení), závěrečná zkouška (50 % hodnocení).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 16 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Winter 2019, Winter 2021, Winter 2022.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2023/PEMBKSOP