PEMBPIPC Corporate Information Support

School of Business Administration in Karvina
Summer 2023
Extent and Intensity
1/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. et Ing. Michal Halaška, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Ing. et Ing. Michal Halaška, Ph.D.
Department of Business Economics and Management - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.
Timetable
Tue 13:05–13:50 AULA
 • Timetable of Seminar Groups:
PEMBPIPC/01: Mon 15:35–17:10 B307, M. Halaška
PEMBPIPC/02: Wed 13:05–14:40 B308, M. Halaška
PEMBPIPC/05: Wed 14:45–16:20 B308, M. Halaška
Prerequisites
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
None
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 96 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 61/96, only registered: 0/96
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvod do IS a jejich využití v podnikové praxi
  Představení základních pojmů jako data, informace či znalosti. Základní pojmy z oblasti IS a jeho definice. Definování pojmu architektura IS a představení základních typů architektury. Možnosti ukládání dat. Možnosti ochrany a zabezpečení dat.
  2. Životní cyklus informačního systému
  Představení informační strategie. Informační projekty, plánovaní a řízení. Představení požadavků na informační systém. Představení jednotlivých fází životního cyklu (akvizice, implementace, provoz a údržba, ukončení provozu). Outsourcing.
  3. Technologie v podnikové praxi
  Postavení ICT v podniku. Podstatné rysy internetu. Základní služby internetu. Komunikace na internetu. Elektronické podnikání. Cloud computing. Modely nasazení cloud computingu (veřejný cloud, privátní cloud a hybridní cloud). Distribuční modely cloud computingu (IaaS, PaaS, SaaS). Výhody a nevýhody cloudových řešení. Současné a budoucí trendy v informačních technologiích v podnikové praxi (Internet of things, Machine learning).
  4. Informační podpora firmy I ? řízení firmy
  Informační podpora různých úrovní managementu. Možnosti uplatnění podnikových informačních systémů v oblasti řízení hlavních interních podnikových procesů. Systémy pro podporu rozhodování. Manažerské informační systémy. Integrované systémy řízení podniku. Systémy pokročilého plánování. Řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce. Business intelligence. Business analytics. Big Data. Datové sklady.
  5. Informační podpora firmy II ? marketing, finance a ekonomika s důrazem na cloud computing
  Marketingové IS. Marketingový zpravodajský systém. Marketingový výzkumný systém. Podpora obchodu. Podpora služeb. Řízení vztahů se zákazníky (CRM). Procesy ekonomického řízení firmy. Ekonomický IS. Aplikace Cash Flow Management. Představení vybraných cloudových řešení pro Informační podporu II (v oblasti marketingu, financí a účetnictví).
  6. Informační podpora firmy III ? výroba, controlling, lidské zdroje
  Systémy pro řízení výrobních procesů. Systémy pro plánování výroby. Systémy plánování výrobních zdrojů. Strategický a operativní controlling. Payroll systémy (zpracování mezd a odměn). Employee Relationship Management (řízení vztahu se zaměstnanci). Human Resource Management (péče o lidské zdroje). Employee Portal (komunikace zaměstnanců). Logistické IS. Workflow systémy.
Literature
  recommended literature
 • LAUDON, J. P. and K. C. LAUDON. Management information systems: Managing the digital firm. 15th ed. U.K.: Pearson, 2017. ISBN 978-1292211756. info
 • RAINER, R. K., B. PRINCE and H. J. WATSON. Management information system. 4th ed. USA: John Wiley, 2016. ISBN 978-1-119-32109-5. info
 • VANĚK, J. a R. ŠPERKA. Informační systémy. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-855-1. info
 • HALL, J. Introduction to accounting information systems. International ed. S.I.: Cengage Learning, 2012. ISBN 978-1133187981. info
 • BASL, J. a R. BLAŽÍČEK. Podnikové informační systémy: Podnik v informační společnosti. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-7594-4. info
 • STAIR, R. Principles of information systms. S.I.:Cengage Learning, 2012. ISBN 11-336-2966-0. info
 • SODOMKA, P. a H. KLÁČOVÁ. Informační systémy v podnikové praxi. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2878-7. info
Teaching methods
Lecture with a video analysis
One-to-One tutorial
Skills demonstration
Seminar classes
Students' self-study
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
Teacher's information


ActivityDifficulty [h]
Ostatní studijní zátěž7
Přednáška26
Příprava na zápočet40
Semestrální práce30
Seminář13
Summary116
The course is also listed under the following terms Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2023/PEMBPIPC