PEMBPKPD Communication and Presentation Skills

School of Business Administration in Karvina
Winter 2022
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Veronika Kopřivová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Ing. Veronika Kopřivová, Ph.D.
Department of Business Economics and Management - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.
Timetable of Seminar Groups
PEMBPKPD/01: Tue 15:35–17:10 A501, V. Kopřivová
Prerequisites (in Czech)
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( B ) && FORMA ( P )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 31 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 26/31, only registered: 1/31
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus
 • Communication and presentation skills: Rhetoric and communication. Principles of communication. Specifics of verbal and nonverbal communication. Types of presentations. Competences of a successful presenting person. The art of listening.
 • Rules for a successful presentation. NLP method. Verbal communication: Control of verbal expressions - effective use of words, speech techniques. Form of a language. Vocabulary. Use of phrases. Accepted words. Common mistakes in verbal expressions and their prevention.
 • Nonverbal communication: The concept and meaning of nonverbal communication. Components of nonverbal communication: facial expressions, proxemics, kinesics and gestures, posturology, haptics, paralinguistics, eye contact. Personal appearance. Business meeting in terms of non-verbal communication. Non-verbal communication and selective interview.
 • Personal image or self-presentation: Cognition of personality. Self-knowledge. Self-reflection. Types of temperament. Self-motivation to manage conflict and stressful situations, coping with fear. Assertiveness.
 • Business negotiations and teamwork: Phases of business negotiations. Techniques for conducting successful business conversations. Collective bargaining. Team roles. Effective communication in a team. Effective manager communication.
 • Creating the structure of the presentation: Preparation of the presentation: setting the goal and purpose, audience analysis, determining the content and choosing the presentation style. Presentation structure. Own presentation: form and language, non-verbal communication, work with the audience - attention gaining and maintaining. Working with voice. Influencing the audience. Leading a discussion. Presentation ethics. Technical means and visualization. Powerpoint presentation options. Common mistakes in electronic presentations and their prevention.
 • Presentation and communication in English: Convincing formulations and expressions in English. Preparation and management of the presentation. Coping with issues and conflict situations. Samples and examples in English.
Literature
  required literature
 • MATUŠÍNSKÁ, Kateřina and Veronika BRACINÍKOVÁ. Komunikační a prezentační dovednosti: Distanční studijní text (Presentation and communication skills: Distance learning study materials). 1st ed. Karviná: SU Opava, OPF Karviná, 2019. 195 pp. ISBN 978-80-7510-371-0. info
 • BORG, J. Umění přesvědčivé komunikace. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-4821-4. info
  recommended literature
 • MIKULÁŠTÍK, M., 2010. Komunikační dovednosti v praxi. 2. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2339-6.
 • ČERNÝ, V., 2007. Řeč těla: neverbální komunikace pro obchodníky i běžný život. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-1658-6.
 • BRUNO, T. a G. ADAMCZYK, 2013. Řeč těla: Jak rozumět signálům řeči těla a cíleně je používat. Praha: Grada. ISBN 80-247-4592-3.
 • MEDLÍKOVÁ, O., 2010. Přesvědčivá prezentace. Špičkové rady,tipy a příklady. 2. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2278-8.
 • ŠPAČKOVÁ, A., 2015. Trénink techniky řeči: naučte se mluvit barevně. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5578-6.
 • VOŘÍŠEK, K. a J. VYSEKALOVÁ, 2015. Jak být přesvědčivý a neztratit se v davu. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5385-0.
 • PLAMÍNEK, J., 2018. Vedení lidí, týmů a firem – praktický atlas managementu. 5. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0629-5.
 • ŠPAČKOVÁ, A., 2009. Moderní rétorika. 3. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2965-7.
 • ŠPAČKOVÁ, A., 2011. Umění dialogu: Jak si s lidmi opravdu porozumět. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3810-9.
 • KHELEROVÁ, V. Komunikační a obchodní dovednosti manažera. Praha, 2010. info
Teaching methods
seminar
Assessment methods
compulsory active participation in seminars (min. 60 %), seminar work and its presentation(40 % of evaluation), written exam test (60 % of evaluation)
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2019, Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/zima2022/PEMBPKPD