FIUNKVEF Public Finance

School of Business Administration in Karvina
Summer 2017
Extent and Intensity
0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Department of Finance and Accounting – School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Prerequisites
None
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Course "Public Finance" introduces the issue of public finance, in particular the essential characteristics of financial relationships involving state, as well as the theoretical and practical aspects of the budget and fiscal policy of the government. Attention is primarily focused on understanding the macro-, micro-and non-economic consequences of state activities funded from public budgets. Finally, attention is paid to current trends and issues of public finance - especially the causes and consequences of public debt.
Syllabus
 • Course "Public Finance" introduces the issue of public finance, in particular the essential characteristics of financial relationships involving state, as well as the theoretical and practical aspects of the budget and fiscal policy of the government. Attention is primarily focused on understanding the macro-, micro-and non-economic consequences of state activities funded from public budgets. Finally, attention is paid to current trends and issues of public finance - especially the causes and consequences of public debt.
Literature
  required literature
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. info
 • ROSEN, H.S. GAYER, T. Public finance. 10 th ed. Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2013. ISBN 978-0078021688. info
 • HAMERNÍKOVÁ,B., MAAYTOVÁ, A. a kol. Veřejné finance. 2. aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2010. ISBN 978-80-7357-497-0. info
 • DVOŘÁK, P. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. C.H.BECK, 2008. ISBN 978-80-7400-075-1. info
 • SZAROWSKÁ, I. Veřejné finance A - Distanční opora ke studiu. Karviná: SU OPF, 2006. ISBN 80-7248-343-9. info
 • BUCHANAN, J. M. . Public Principles of Public Debt (Collected Works of James M. Buchanan. Liberty Fund, 1999. ISBN 978-0865972162. info
  recommended literature
 • Časopisecké články z: Economist, Ekonom, Politická ekonomie, Ekonomický časopis, Moderní obec a jiných periodik dle doporučení vyučujícího. info
 • URBÁNEK, V. Veřejné finance. Praha: Oeconomica. ISBN 80-245-0931-8. info
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů. info
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. info
 • HILLMAN, A. L. Public finance and public policy: responsibilities and limitations of government. 2 nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. ISBN 978-0521738057. info
 • HAMERNÍKOVÁ, B., KUBÁTOVÁ, K. Veřejné finance - učebnice. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. ISBN 80-8432-88-2. info
 • DALTON, H. Principles of Public Finance. London: Routledge, 2003. ISBN 0-415-31397-X. info
 • HILLMAN, A. L. Public finance and public policy: responsibilities and limitations of government. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. ISBN 0-521-00114-5. info
 • OCHRANA, F. Veřejná volba a řízení veřejných výdajů. Praha: Ekopress, 2003. ISBN 80-86119-71-8. info
 • BUCHANAN, J. M. Veřejné finance v demokratickém systému. Praha, 1998. ISBN 80-7226-116-9. info
 • ROSEN, H.S. The Fiskal Behaviour of State and Local Governments. Cheltenham: Edward Elgar, 1997. ISBN 1-85898-654-0. info
Teaching methods
Skills demonstration
Seminar classes
Assessment methods
Test
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 12 HOD/SEM.
Teacher's information
https://elearning.opf.slu.cz/course/view.php?id=117
ActivityDifficulty [h]
Ostatní studijní zátěž66
Přednáška26
Seminář13
Zkouška40
Summary145
The course is also listed under the following terms Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2017, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2017/FIUNKVEF