FIUBKFPN Financial Counselling

School of Business Administration in Karvina
Summer 2019
Extent and Intensity
16/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Jana Šimáková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Jana Šimáková, Ph.D.
Department of Finance and Accounting - School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Prerequisites
None
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Syllabus

Literature
  required literature
 • ŠIMÁKOVÁ, J. Finanční poradenství. Karviná: SU OPF. (k dispozici na univerzitním po, 2018. info
 • SYROVÝ, P. Investování pro začátečníky. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-271-0092-7. info
 • RADOVÁ, J., P. DVOŘÁK a J. MÁLEK. Finanční matematika pro každého. 8. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4831-3. info
  recommended literature
 • Webový portál České národní banky ? Peníze na útěku. info
 • STAVÁREK, D. Finance. Karviná: SU OPF, 2014. ISBN 978-80-7248-847-6. info
 • KOHOUT, P. Investiční strategie pro třetí tisíciletí. 7. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-5064-4. info
 • RŮČKOVÁ, P. a M. ROUBÍČKOVÁ. Finanční management. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4047-8. info
 • SYROVÝ, P. Financování vlastního bydlení. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2399-4. info
Teaching methods
Skills demonstration
Seminar classes
Assessment methods
Credit
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 16 HOD/SEM.
Teacher's information
ActivityDifficulty [h]
Ostatní studijní zátěž76
Přednáška13
Seminář26
Zápočet30
Summary145
The course is also listed under the following terms Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2019, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2019/FIUBKFPN